U bent hier

Mogelijk opvang asielzoekers met corona in voormalig Nescio Hotel

Het COA heeft het voornemen om eventueel asielzoekers met een (mogelijke) coronabesmetting in het Nescio Hotel aan de Emmalaan 33 in Haren, in quarantaine op te gaan vangen.

Het gaat om maximaal 100 bewoners van asielzoekerscentra uit de drie noordelijke provincies. De tijdelijke bewoners mogen het hotel en het terrein niet verlaten. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zorgt ervoor dat er 24 uur per dag beveiliging en toezicht aanwezig is. Het college van B&W stemde op verzoek van het COA in met het voormalig Nescio Hotel als quarantainelocatie.

Vanwege de verspreiding van het coronavirus bestaat de kans dat het COA behoefte heeft aan een dergelijke opvangplek. Het COA probeert asielzoekers die een mogelijke of vastgestelde besmetting hebben allereerst in het asielzoekerscentrum zelf in quarantaine te plaatsen. Als deze groep te groot wordt, gaat dat niet meer vanwege ruimtegebrek. Dan kan er een onveilige situatie ontstaan en moet er een andere plek beschikbaar zijn voor veilige quarantaine-opvang.

Vanwege het grillige verloop van de coronabesmettingen, is nu nog niet te zeggen of deze situatie zal ontstaan. Het kan dus ook zo zijn dat het COA helemaal geen gebruik hoeft te maken van de tijdelijke opvang in Haren.