U bent hier

Meet-up documentaireserie Klassen in Groningen

Op 1 april is in de gemeente Groningen een bijeenkomst over kansengelijkheid in het onderwijs gehouden. Dergelijke bijeenkomsten, Meet-ups genaamd, vinden plaats in alle provincies in Nederland naar aanleiding van de documentaireserie KLASSEN die de NPO uitzond van 30 november 2020 tot en met 11 januari 2021. Uit deze boeiende serie bleek dat de plaats waar je wieg staat van invloed is op de onderwijskansen die je krijgt.

De serie volgt verschillende kinderen op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het bijzondere is dat zij zowel op school als in hun thuissituatie gefilmd worden.

Tweedeling

De invloed van die thuissituaties op de kansen die leerlingen op school hebben is duidelijk zichtbaar. Gezinnen waar voldoende geld en faciliteiten beschikbaar is en waar sporten, kunst, cultuur voor het grijpen liggen versus gezinnen waar geen sprake van dit alles is. De tweedeling (segregatie) tussen groepen leerlingen wordt pijnlijk zichtbaar. En waarom is een schooladvies, een momentopname in groep 8, zo bepalend voor het verdere verloop van de schoolloopbaan?

Maatschappelijk akkoord

De thema’s die in Klassen aan bod komen, zijn ook aan de orde van de dag in Groningen. Daarom heeft de gemeente Groningen samen met partners uit kinderopvang en onderwijs een maatschappelijk akkoord gesloten om de kansengelijkheid in het onderwijs te verbeteren en de segregatie een halt toe te roepen.

Oplossingen

Tijdens de Groningse Meet-Up gaan de deelnemers vanuit kinderopvang, onderwijs en gemeenten in overlegtafels met elkaar op zoek naar struikelblokken en oplossingen om de kansenongelijkheid tegen te gaan. De Groningse kinderopvang, het onderwijs en de gemeente zijn zeer gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Dat blijkt uit het hoge aantal aanmeldingen (180) voor de avond en uit de afspraken die partijen gemaakt hebben hierover.

Best mogelijke schoolloopbaan

“We doen in Groningen al veel om kinderen gelijke kansen te bieden en gaan hiermee door. We  hebben, samen met het onderwijs en de kinderopvang  in een maatschappelijke akkoord afgesproken dat elk kind de best mogelijke schoolloopbaan moet krijgen en slaan de handen ineen om dit te bereiken”, aldus wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff. “We willen ervoor zorgen dat alle kinderen in Groningen de mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen ongeacht het gezin waarin ze geboren zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld extra aanbod van sport, cultuur, natuur, wetenschap & techniek, muziek en dans buiten de schooltijden. Ook krijgen ALLE kinderen van twee tot vier jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van Kinderopvang. De Meet-Up op 1 april  zien we als een vliegwiel om de komende jaren nog veel meer voor elkaar te krijgen binnen het thema gelijke kansen”.