U bent hier

Juf Geanique kan je helpen met je vragen

Juf Geanique. Zo kennen de leerlingen en ouders van basisschool De Pendinghe in Selwerd haar. Maar Geanique Hazenberg is ook ‘brugfunctionaris’ van De Pendinghe, en sinds dit schooljaar ook van middelbare school Leon van Gelder in Vinkhuizen. Als brugfunctionaris is ze contactpersoon tussen ouders en school. Op De Pendinghe staat ze, samen met collega-brugfunctionaris Sharon Lawson, in contact met ruim 70 procent van de ouders en leerlingen. “Veel van onze ouders leggen hun vraagstukken in onze handen. Die zeggen: hier loop ik tegenaan en ik weet niet hoe ik daarmee verder moet.”

Het beroep brugfunctionaris bestaat in de gemeente Groningen nu tien jaar. Brugfunctionarissen worden betaald met geld van de gemeente en de Rijksoverheid. Zestien scholen in Stad hebben er één of zelfs twee. Op deze scholen groeit een hoog percentage kinderen op in een achterstandsituatie. Geanique: “Wat we als brugfunctionarissen vaak zien is dat ouders de stress die zij ervaren door bijvoorbeeld een scheiding of financiële zorgen, doorgeven op hun kinderen. Sommige ouders beheersen de Nederlandse taal niet voldoende. Als brugfunctionaris ben je vaak de brug naar hulp.”

Vensterschool
De Pendinghe zit in de Vensterschool in Selwerd. Paddepoel en Tuinwijk liggen om de hoek. “Onze leerlingen hebben zeer diverse achtergronden en vormen daarmee een goede afspiegeling van de omliggende wijken”, zegt Geanique. “Kansengelijkheid staat op onze school hoog in het vaandel. De brugfunctionaris heeft daarin een belangrijke rol. Zo kan de brugfunctionaris bijvoorbeeld ouders stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen of een opleiding te volgen als ze daar behoefte aan hebben. Kinderen die nog niet zo lang in Nederland zijn, krijgen extra ondersteuning op het gebied van de Nederlandse taal. De brugfunctionaris stimuleert de ouders om ook zelf aan de slag te gaan met het Nederlands.”

(tekst gaat verder onder foto)

Basisschool De Pendinghe in Selwerd.

Diepzinnige gesprekken
Corona maakt het werk van de brugfunctionaris moeilijker, maar toen het nog kon kwamen de ouders van deze kinderen regelmatig in het schoolgebouw. Niet alleen om hun kind naar de groep te brengen, maar ook om een spelletje te spelen. “Los van de hulpvragen die we krijgen, doen we met ouders spelletjes”, vertelt Geanique. “We nodigen dan verschillende ouders uit om op school een bordspelletje te doen. Ondertussen hebben we dan gesprekken over allerlei onderwerpen. Dat kunnen soms ook heel diepzinnige gesprekken zijn. Zo brengen we ouders vanuit verschillende culturen samen. En we stimuleren ze om thuis met de kinderen aan de slag te gaan. We hebben een kast vol spelletjes en die zijn ook te leen.”

Problemen
“We zijn voor alle ouders aanspreekpunt en ze weten ons te vinden”, zegt Geanique. “Ze komen met heel verschillende dingen. Een brief van school die ze niet snappen. Of problemen met de opvoeding of met hun partner. Het moet voor ons wel een link met de kinderen hebben. Ik ontzorg ook. Zijn er financiële problemen, dan kan ik mensen doorsturen naar het WIJ-team of naar maatschappelijk werk zodat de problemen daar worden opgepakt.”

Voor rust zorgen
“Mijn collega Sharon is vijf dagen per week brugfunctionaris. Dat werkt het allerbeste. Iedere ochtend staan we bij de ingang van de school. Dan zie je hoe kinderen op school komen. Ziet een kind er verdrietig uit, dan kun je het even aanspreken. Veel ouders komen dan met kleine vragen. Er zijn ook ouders die graag een afspraak willen maken, om over persoonlijke problemen te praten. We proberen ze zo goed mogelijk te helpen, advies te geven of door te verwijzen. Op die manier zorgen we voor rust bij de ouders. Dat heeft een positieve invloed op de kinderen.”

Broodtrommel, fiets of gymkleding
“Ook de leerkracht kan problemen signaleren, maar als brugfunctionaris heb je er echt tijd voor. Je kunt echt zeggen: kom zitten en we hebben het erover. Vervolgens regelen we financiële hulp om op een sport te kunnen gaan. Of dat er een broodtrommel, een fiets of gymkleding komt. Of we zorgen ervoor dat afspraken worden nagekomen. We hebben een goede samenwerking met ons WIJ-team. Daardoor zijn we een makkelijk doorgeefpunt waardoor je kunt zorgen dat de vraag van kinderen of ouders terechtkomt op de juiste plek.”

Pizza eten met je mentorgroep
Sinds dit schooljaar is Geanique ook brugfunctionaris op de middelbare school Leon van Gelder in Vinkhuizen, voor een halve dag per week. “Om ergens mee te beginnen en met de bedoeling om het uit te breiden”, zegt Geanique. “Het idee om ook op de middelbare school een brugfunctionaris aan te stellen, is ontstaan in het SWAS-project, Samen Werken Aan Schoolsucces. Dat is een project van vijf basisscholen in Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen en Hoogkerk om de doorstroming van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te verbeteren. Op de Leon van Gelderschool richt ik mij op leerlingen van die vijf scholen en op hun docenten. Die wisten helemaal niet dat er zo veel armoede was in hun klassen. Neem zoiets als samen pizza eten met je mentorgroep. Kinderen doen wel mee maar het kost de ouders een tientje van hun krappe weekbudget. Als brugfunctionaris kun je daar aandacht voor vragen.”

(tekst gaat verder onder foto)

Middelbare school Leon van Gelder in Vinkhuizen.

Kloof tussen ouders en school
“In het voortgezet onderwijs is er meer dan op de basisschool een kloof tussen ouders en school, zeker voor ouders die zelf niet naar de middelbare school zijn geweest. Op de Leon van Gelderschool ondersteun ik ouders die op de basisschool ook zijn begeleid door een brugfunctionaris. Alle mailtjes die ze krijgen van school gaan ook naar mij, zodat ik hen kan attenderen op belangrijke informatie en momenten. Ik ben ook bij het eerste voortgangsgesprek geweest, via Teams, dat vonden ze ongelooflijk spannend. Ik kan meeluisteren en dingen verduidelijken. Dat geeft hen veel steun.”

Veel extra uitdagingen
“Ik vind het ontzettend waardevol om dit werk te kunnen doen”, zegt Geanique. “Deze ouders staan voor veel extra uitdagingen, als ik het met mijn eigen situatie vergelijk. Je moet je kunnen verplaatsen in de ouders. En niet veroordelen. Ik vind het een hele mooie uitdaging om eraan bij te dragen dat de volgende generatie het beter krijgt.”