U bent hier

Instroomportaal iederz helpt mensen op weg

Het instroomportaal van iederz functioneert goed en helpt mensen een stap verder richting onderwijs of werk. Dat blijkt uit de evaluatie waarvan de resultaten nu bekend zijn.

Foto: het team dat de instromers begeleidt

Sinds de start van dit portaal in 2018 zijn 86 deelnemers uitgestroomd naar een vorm van opleiding of werk. De kracht van het instroomportaal is een combinatie van een aanpak op maat, veel individuele begeleiding en een warme overdracht van deelnemers.

180 deelnemers

Sinds 2018 hebben circa 180 deelnemers een ontwikkeltraject gevolgd. Bijna 40 % is begeleid naar een betaalde baan en 23 % is een opleiding gestart. Bijna 20% is een reintegratietraject gestart bij de directie werk en participatie. Ook laat de evaluatie zien dat bij slechts 14 % van de deelnemers sprake is van uitval.

Ontwikkelplekken

Op dit moment biedt het instroomportaal 50 ontwikkelplekken per dagdeel aan. Hiermee kunnen circa 150 deelnemers per jaar een traject volgen. Uit de evaluatie blijkt dat onderwijsinstellingen en werkgevers tevreden zijn over de samenwerking. Zij hebben iederz gevraagd om extra leer/werkplekken te ontwikkelen. Iederz zoekt hiervoor de samenwerking met sociale ondernemers voor afwisselende opdrachten die aansluiten bij de ontwikkelbehoeftes van de deelnemers.

Leer/werkbedrijf

Wethouder werk en participatie Carine Bloemhoff: ”Vorig jaar is onze visie op iederz aangepast. Iederz moet als leer/werkbedrijf een sterkere rol spelen in het begeleiden van mensen van zorg naar arbeid. De eerste evaluatie laat nu zien dat de aanpak van maatwerk en persoonlijke begeleiding succesvol is. Bovendien neemt de vraag naar leer/werkplekken toe en kunnen we straks in het nieuwe pand van iederz ook meer gevarieerde werkplekken aanbieden. Het instroomportaal heeft een mooie toekomst voor zich met veel groeipotentieel”.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Inwoners uit de gemeente Groningen, met afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen bij het instroomportaal terecht voor ondersteuning bij het maken van een vervolgstap naar werk, onderwijs of praktijkleren. Deze ondersteuning biedt iederz aan via individuele trajecten gericht op persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van (werknemers) vaardigheden. Deelnemers aan het instroomportaal hebben een diverse achtergrond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan statushouders, GGZ-cliënten, cliënten Beschermd Wonen, Wajong-cliënten en deelnemers aan dagbesteding. Iederz zoekt hierbij naar de optimale plek voor een deelnemer tijdens, en vooral ook, na het ontwikkeltraject. Deelnemers worden pas losgelaten wanneer ze een vorm van arbeid hebben gevonden of zijn doorgestroomd naar vervolgonderwijs.

Maatschappelijke effecten

Het instroomportaal van iederz draagt bovendien bij aan diverse positieve maatschappelijke effecten. Uit onderzoek van het Centraal planbureau (CPB) en het sociaal-cultureel planbureau (SCP) blijkt onder meer dat uitstroom naar werk of opleiding leidt tot verbetering van de gezondheid en het welzijn van deelnemers. Ook is er een afname van de kans op schulden en een verhoging van de koopkracht bij deelnemers te zien. Tot slot voorziet het instroomportaal in de groeiende behoefte bij werkgevers aan arbeidskrachten aan de basis van de arbeidsmarkt.