Inloopbijeenkomst over verbetering op- en afritten van de Westelijke Ringweg op donderdag 12 januari

De gemeente wil graag de verkeerssituatie verbeteren voor de verschillende verkeersdeelnemers bij de op- en afritten van de Westelijke Ringweg (nabij Vesta)

Om de mening te horen van omwonenden en andere belanghebbenden over deze plannen zijn ze uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op donderdag 12 januari. Dit vindt plaats tussen 17.00 en 20.00 uur in het Vesta Woonforum aan de Peizerweg 74.

Aanpassingen op- en afritten

De gemeente wil de op- en afritten aanpassen omdat er slecht zicht is op de busbaan en de taxi’s hier vaak (te) snel rijden. Verder komen er aanpassingen om bussen efficiënter en veilig op de Westelijke Ringweg te krijgen vanaf de busremise aan de Peizerweg en tot slot om de verkeersveiligheid op de kruisingen te vergroten.

Ruimere bochten

Om dit te realiseren worden de bochten ruimer gemaakt waardoor het zicht op de kruisingen wordt verbeterd. Verder komt er een verkeersregelsysteem, waardoor autoverkeer op de op- en afritten voorrang heeft, behalve als er bussen komen. Daarnaast komt er een betere loop- en fietsverbinding tussen Laanhuizen/Zeeheldenbuurt met het Stadspark.

Benieuwd

Verkeerskundigen van de gemeente hebben de plannen voor de op- en afritten globaal uitgewerkt en zijn erg benieuwd naar de mening van omwonenden en andere belanghebbenden over deze plannen.