U bent hier

Ideeën of vragen over het toekomstige afvalbeleid? Laat het ons weten!

De gemeente Groningen is bezig met een nieuw afvalbeleid. Op dit moment hebben de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ieder een eigen afvalbeleid. Per 2021 moet er een nieuw overkoepelend afvalbeleid zijn voor de hele gemeente. De gemeente neemt hiervoor graag de inzichten van inwoners mee.

De gemeente Groningen streeft naar een zogeheten afvalloze gemeente. Dit houdt in dat er zo min mogelijk afval is, en dat we het afval dát er is zoveel mogelijk scheiden en opnieuw gebruiken. Hiervoor is een goed afvalbeleid nodig. In januari heeft de raadscommissie bepaald dat de gemeente twee opties voor het toekomstige afvalbeleid verder moet onderzoeken. Het gaat om de opties ‘extra voorzieningen’ en ‘Diftar per aanbieding’.

Extra voorzieningen

Bij deze optie plaatsen we extra glas-, textiel- en papiercontainers zodat bewoners afval makkelijker gescheiden in kunnen leveren. De afvalstoffenheffing wordt bij deze optie berekend op basis van de grootte van het huishouden. Dit komt overeen met het huidige afvalbeleid van de voormalige gemeente Groningen.

Diftar per aanbieding

Ook bij deze optie plaatst de gemeente extra containers. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste tarief is voor ieder huishouden hetzelfde; daarnaast betaalt u een bedrag voor elke keer dat u afval aanbiedt.

Opties uitwerken

In mei maakt de gemeenteraad de definitieve keuze. Daarvoor moeten de twee opties verder worden onderzocht. De gemeente neemt in het onderzoek graag de inzichten van inwoners mee.
Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat u uw afval beter kan scheiden? Heeft u binnen de twee voorgestelde opties nog specifieke behoeften, ideeën of vragen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar afval@groningen.nl. Alvast bedankt!

Afvalteam

In de week van 10 februari treft u ‘ons afvalteam’ op diverse plekken in de gemeente Groningen aan. Zie ook bijgaand schema. Wij vernemen in een persoonlijk gesprek graag uw mening over afval. Wellicht heeft u nog goede ideeën die we dan kunnen gebruiken voor het nieuwe afvalbeleid. Bent u verhinderd en heeft u ideeën, stuur dan een mailtje naar:  afval@groningen.nl
Afvalteam op locatie (onder voorbehoud van weerstomstandigheden)

         

Maandag 10-02 10.00-11.00 Zernike, Zernikelaan
  14.00-16.00 Winkelcentrum Paddepoel
Dinsdag 11-02 11.00-12.00 Forum Groningen
  14.00-15.00 Weekmarkt Ten Boer, Koopmansplein
Woensdag 12-02 11.30-12.30 Forum Groningen
  14.00-15.00 Floreshuis
Donderdag 13-02 19.30-20.00 Forum Groningen
Vrijdag 14-02 14.00.-15.00 Weekmarkt Haren, Raadhuisplein
Zaterdag 15-02 11.00-12.00 Winkelcentrum Beijum-West