U bent hier

Hallo Horizon: Groningse oplossingen voor herstel Nederland na corona

Groningen biedt Den Haag hulp aan voor het herstel van Nederland na de crisis. De partijen uit het Akkoord van Groningen willen samen met Den Haag een nationale actieagenda opstellen om zo bij te dragen aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken, zoals de corona-crisis en de klimaatcrisis. Tegelijkertijd moeten Nederland en Groningen daarvan profiteren doordat dit banen en economische vooruitgang oplevert.

Groningen speelt een sleutelrol in het oplossen van de corona-crisis en de klimaatcrisis vanwege haar uitzonderlijke innovatie-ecosysteem, de aanwezigheid van excellente kennisinstellingen en onderzoekinstituten, een florerende startup scene, een hoogwaardige infrastructuur en een bruisende metropoolregio met veel voorzieningen en hoge leefkwaliteit. Nederland kan sterker, gezonder en duurzamer uit de crisis komen door te investeren in Campus Groningen, in de waterstof infrastructuur, in een regionaal preventiefonds en in de biobank Lifelines. Den Haag kan daarbij helpen door Groningen aan te merken als dé waterstofregio van Nederland en experimenteerregio voor de zorg van de toekomst. De instellingen willen met een nationale actieagenda voor de metropoolregio Groningen er gezamenlijk met Den Haag voor zorgen dat Groningse kennis en innovaties nog meer bijdragen aan het nationaal verdienvermogen. 

Wereldwijde vraagstukken, Groningse antwoorden

Metropoolregio Groningen speelt een sleutelrol in de vele transities van de 21e eeuw. Burgemeester Koen Schuiling: “Groningen is de zesde stad van Nederland. De metropoolregio Groningen is de motor voor de nieuwe Europese waterstofeconomie en de proeftuin voor een gezond en vitaal leven ná corona. Daarmee lossen we wereldwijde problemen op. Groningen heeft daarin een voortrekkersrol en samen met het Rijk willen we de kennis en innovatie uit Groningen nog beter inzetten voor Nederland.”
Voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Dick Pouwels: ‘Met de snelst groeiende campus van Nederland zijn we een vliegwiel voor de innovatiekracht, de internationale concurrentiepositie en het verdienvermogen van Nederland. Met een nationale actieagenda willen we de bijdrage van de Groninger kenniseconomie voor Nederland en de wereld nog groter maken. Tegelijkertijd verbeteren we zo de brede welvaart in Groningen.’ 

Nationale actieagenda in het nieuwe regeerakkoord

Onder het motto ‘Hallo Horizon’ starten Groningse organisaties, verenigd in het Akkoord van Groningen, daarom vandaag een campagne voor Groningen. Inzet is een nationale actieagenda voor de metropoolregio Groningen in het nieuwe regeerakkoord. Hiermee willen de Groningse instellingen samen met beleidsmakers in Den Haag de komende jaren gaan werken aan oplossingen voor de vraagstukken waar Nederland momenteel mee worstelt, zoals de klimaat crisis, de corona crisis en de economische recessie.

Kijk voor meer informatie op: https://economie.groningen.nl/hallohorizon