U bent hier

Groenste Buurt wil ‘talk of the town’ zijn

Noorderplantsoenbuurt

In het Noorderplantsoen is een groep bewoners voortdurend op zoek naar manieren om te verduurzamen.

In het Noorderplantsoen is een groep bewoners voortdurend op zoek naar manieren om te verduurzamen. Zij vormden zes jaar geleden met elkaar de buurtcoöperatie Groenste Buurt. “Het begint met interesse wekken van bewoners, we willen talk of the town zijn.” Doel is om de ecologische voetafdruk te verminderen. “Anders komt op een bepaald moment het water onder de dijken door en kunnen we hier niet meer wonen.”

Aan het woord is voorzitter Harry van Ommen. In zijn eigen huis staat op het dakterras een hybride waterpomp te snorren. Tien zonnepanelen op het dak wekken energie op. Ook bereidt hij de maaltijden via inductiekoken en maakt gebruik van een heet waterkraan. De radiatoren raken pijlsnel warm door ventilatoren. Ook volgt hij actief waar energie weglekt en gaat tochtplekken te lijf. Een groen dak ligt te blaken in de zon.

Groenste buurt-Harry van Ommen

Sociale buurt

“Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik bijna geen energiekosten meer betaal. Toch gaat het bij ons niet om financiële voordelen. Het gaat erom dat wij in een buurt wonen waarin mensen zich door het groen uitgenodigd voelen om meer naar buiten te komen en sociale cohesie ontstaat.” Hij omschrijft de buurt als een dorp in de stad met het plantsoen als groene achtertuin. Er wonen zo’n 4.000 mensen in 2.000 wooneenheden, vaak karakteristieke oude ‘schipperswoningen’.

Ambities

Dat laatste maakt de stip aan de horizon van 100% duurzaam energieverbruik in 2024 volgens Harry tot misschien een mission impossabile. “Maar als je 40% van een ambitieus doel haalt, is dat ook mooi. Het gaat om de bewustwording. Zo hebben we sinds onze oprichting het totale energieverbruik in de Noorderplantsoenbuurt met 8% verminderd. We proberen de aandacht van bewoners te trekken en hen te adviseren hoe je je huis duurzamer kunt maken. Ons andere doel is om de buurt groener te maken.” Dat bedoelt hij letterlijk. “We willen zo min mogelijk stenen, meer geveltuinen en zijn een fan van groene daken. Dan kan het water geleidelijk wegstromen en voorkom je overstromingen.”

Aanleg groen dak

Buurman

Het bewonersinitiatief begon in 2014 met twee bewoners en groeide uit tot een coöperatie met 100 leden. “We denken na over hoe je bewoners kunt laten verduurzamen. Zo organiseren we groene huizenroutes waarbij je bij anderen kijkt naar hun ervaringen. Als je hierover een goed advies van de buurman krijgt, werkt dat beter dan dat je naar een leverancier met belangen luistert die je niet alles vertelt. Tijdens zo’n bezoek nodigde ik mijn buurman uit om eerlijk te vertellen hoe hij de geluidsoverlast vond. Hij was niet mals in zijn oordeel, vooral ’s nachts is er overlast en daarom staat onze warmtepomp van 22.30 uur tot 7.00 uur uit.

Geld voor initiatieven

Groenste Buurt is ook partner van Grunneger Power en daarmee van ‘Energie van ons’, een lokale duurzame energieleverancier waarin de meeste coöperaties in het noorden zijn samengegaan. “Grunneger Power beheert de zonneweide Vierverlaten, vrij veel mensen uit de Noorderplantsoenbuurt hebben daar zonnepanelen gekocht. Doordat onze leden hun energie afnemen van Energie van Ons stroomt een deel van de wederkopersvergoeding die een energiebedrijf anders gebruikt voor cadeautjes, via Grunneger Power naar Groenste Buurt. Dat geld benutten wij om initiatieven te ontwikkelen.” De coronamaatregelen gooien hierbij wel roet in het eten. “Veel dingen kunnen niet gebeuren. Een groene huizenroute lukt gewoon niet, je kunt geen 10 mensen in huis hebben die 1,5 meter afstand moeten houden. We denken na over alternatieven”, vertelt Harry.

Groenste Buurt-Informatieavond
Warmtescan

Het lidmaatschap van Groenste Buurt biedt een aantal voordelen. “Je kunt een gratis warmtescan van je huis laten maken. Daarbij registeren we met een camera hoeveel warmte verloren gaat.” Niet-leden betalen hiervoor een klein bedragje. “Zo hebben we al bijna 300 mensen geholpen.” In het verleden bespaarden leden ook geld door samen groene daken en zonnepanelen in te kopen. “Maar onze belangrijkste drijfveer is verduurzaming. Een groen dak levert je financieel niets op, het stáát wel vriendelijker.”

Doelen

Groenste Buurt zet dit en volgend jaar in op zes doelen. “We willen een menukaart voor bewoners maken met concrete verduurzamingsadviezen. Ook gaan we een wedstrijd opzetten voor het groenste studentenhuis, willen we zonnepanelen op alle daken en kennisdeling. We breiden ons techniekteam uit met vrijwilligers die technische adviezen geven en streven naar ambassadeurs die per straat of buurt medebewoners enthousiasmeren.”

Logo Groenste Buurt

Eigen wijkenergieplan

Het Noorderplantsoen maakte een eigen wijkenergieplan. “Daarin brengen we samen met de gemeente in kaart wat het energieverbruik is en wat nodig is om onze buurt aardgasvrij te maken.” Harry denkt wel dat een gas voor de energiebehoefte aan koude dagen noodzakelijk blijft. “Laat het dan groen gas zijn, in elk geval geen aardgas.” Maar hij benadrukt dat het om een combinatie van ander gedrag, isolatie, technische maatregelen en zelf energie opwekken gaat bij minder Co2-uitstoot.

Goed voorbeeld

Dit spreekt de gemeentelijk projectleider aardgasvrije wijken Anne Venema aan. “Groenste Buurt is een mooi initiatief en een goed voorbeeld voor anderen. Ze hebben écht wat weten neer te zetten. En dat is een hele uitdaging met alleen vrijwilligers. Het Noorderplantsoen is tot nu toe de enige buurt met een wijkenergieplan. Maar andere buurten werken inmiddels ook  aan plannen om van het aardgas af te gaan en aan eigen buurtinitiatieven voor energieprojecten. Het plan moet ook geen doel op zich zijn, het gaat om het beschrijven van de uitvoering. Wat sterk is aan Groenste Buurt is dat ze concreet zeggen wat ze gaan doen.”

Aardgasvrij

Ook de gemeente wil graag van het gas af, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. “Er is nog niet voor iedereen de juiste financiering beschikbaar en je kunt mensen er ook niet toe dwingen. Wel kunnen we duurzame initiatieven helpen, daarvoor hebben we een eigen energieloket en zijn er rijkssubsidies.” Bewoners die willen verduurzamen, raadt Anne aan om een kijkje te nemen op: https://energieloket-groningen.nl/

Foto’s van boven naar beneden: Noorderplantsoenbuurt, Harry van Ommen, de aanleg van een groen dak, een informatieavond van Groenste Buurt vóór coronatijd en het logo van Groenste Buurt