U bent hier

Gratis cursus ‘Politiek actief voor de gemeente’

Politiek met een beperking

De gemeente Groningen organiseert voor de tweede keer dit jaar de cursus ‘Politiek actief voor de gemeente.

Maar nu speciaal voor inwoners die slechthorend, doof, slechtziend of blind zijn of een fysieke beperking hebben.

Vijf bijeenkomsten

De cursus van vijf bijeenkomsten in november en december is bedoeld voor inwoners met een beperking die meer willen weten over de gemeente en de gemeentepolitiek. Ook zeer geschikt voor mensen uit deze groep die misschien wel interesse hebben om politiek actief te worden, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. ProDemos, het ‘Huis voor Democratie en Rechtstaat’, uit Den Haag verzorgt de cursus.

Vragen

Wat doet de gemeente eigenlijk? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Hoe heb je als inwoners invloed? En wat doet een raadslid nu precies? Op deze vragen krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met raadsleden uit de gemeente. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Opgeven en meer informatie op onze site.

Aanpassingen

Vóór de zomer konden inwoners van Groningen voor het eerst de cursus ‘Politiek actief voor de gemeente’ volgen. Dat was een succes. Om de cursus voor meer mensen toegankelijk te maken, test ProDemos in 2019 samen met een aantal gemeenten - waaronder Groningen - uit welke aanpassingen verder nodig zijn. De cursisten bestaan voor de helft uit mensen met een auditieve, visuele en/of fysieke beperking en voor de helft uit mensen zonder beperking. Deze laatste groep komt van de wachtlijst van de cursus van eerder dit jaar.

Volksvertegenwoordigers

De cursus voor mensen met een beperking wil stimuleren dat inwoners met een auditieve, visuele en/of fysieke beperking politiek actief worden. “Momenteel zijn er in het algemeen zeer weinig volksvertegenwoordigers met een structurele functionele beperking”, aldus ProDemos. “Deze groep mensen ervaart veel drempels om actief te worden in de politiek. Daarom zetten we met ‘Politiek actief’ voor mensen met een beperking in op het ontwikkelen van een cursus die meer inclusief is.” De gemeente Groningen, een ‘koploper‘ bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap, werkt hier graag aan mee.

Past bij Groningen

“De cursus past bij het streven om inwoners meer bij de gemeente en de gemeentepolitiek te betrekken”, vertelt griffier Toon Dashorst van de Groningse gemeenteraad. “Politieke partijen zijn natuurlijk zelf ook actief op dit gebied. Soms ontwikkelen ze ook gezamenlijk activiteiten. Zo hebben vrouwelijke raadsleden in 2017 de campagne ‘Raad zoekt Vrouw’ gevoerd om vrouwen te interesseren voor het werk als raadslid.”

Ieder(in)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken steunt de cursus voor mensen met een beperking. ProDemos en de gemeente Groningen werken bij deze cursus samen met Ieder(in), een vereniging en netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

De gratis cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten:

1.    Introductie en kennismaking

  • Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente?
  • Verkiezingen / politieke partijen

2.    De gemeente

  • Hoe werkt de gemeente?
  • De besluitvorming binnen de gemeente
  • Beïnvloeden van de besluitvorming

3.    De gemeenteraad

  • Taken en rollen van de gemeenteraad
  • De instrumenten van een raadslid
  • Basiskennis gemeentefinanciën
  • Speeddaten met gemeenteraadsleden

4.    Training overtuigend debatteren
5.    Uitreiking certificaten en evaluatie cursus


De bijeenkomsten vinden steeds plaats op maandagavond 11, 18 en 25 november en 2 en 9 december. De locatie is het stadhuis op de Grote Markt.

Meer informatie en aanmelding op onze site.