U bent hier

GGD Groningen verder als zelfstandige organisatie

Logo GGD Groningen

GGD Groningen is met ingang van 1 januari 2020 een zelfstandige organisatie.

Onlangs zijn de afspraken daarover vastgelegd tussen de gemeente Groningen en de GGD. GGD Groningen was de afgelopen 100 jaar onderdeel van de gemeente Groningen, maar staat nu als regionale gezondheidsdienst op eigen benen.

Aanleiding

Directeur Publieke Gezondheid Jos Rietveld legt uit waarom de GGD verzelfstandigd is: “Wij werken voor de twaalf gemeenten van de provincie Groningen en leggen verantwoording af aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg. Dit bestuur wordt gevormd door de wethouders volksgezondheid van die gemeenten. Tegelijk waren we nog steeds onderdeel van de gemeente Groningen, die daarmee een ‘dubbele pet’ op had. Als zelfstandige organisatie is de rolverdeling tussen de GGD en de onderscheiden gemeenten eenduidiger belegd.”

Afspraken

Het principebesluit tot verzelfstandiging van GGD Groningen werd in juli 2018 genomen door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg en het college van B&W van de gemeente Groningen. Het afgelopen anderhalf jaar is de verzelfstandiging voorbereid, in nauwe samenspraak tussen gemeente Groningen en GGD Groningen. De gemeente Groningen blijft de komende jaren een aantal ondersteunende diensten aan de zelfstandige GGD leveren waaronder de ICT en facilitaire zaken. De ruim 400 medewerkers van de gemeente Groningen die voor de GGD werkten, zijn per 1 januari in dienst gekomen van GGD Groningen.

Over de GGD

GGD Groningen heeft als taak om de gezondheid van alle Groningers te bevorderen. GGD Groningen doet dat met een scala aan activiteiten, variërend van infectieziekte bestrijding, inzet van jeugdgezondheidszorg, toezicht op kinderdagverblijven tot advisering over een veilige en schone leefomgeving. Voor een overzicht van de dienstverlening, kijk op de site van de GGD Groningen.