U bent hier

Gemeente zoekt exploitant voor Dudok

Eind dit jaar start naar verwachting de herinrichting van Dudok aan het Diep. De gemeente is als eigenaar in verband daarmee nu op zoek naar een exploitant voor dit gebouwtje en het bijbehorende terras, zodat er direct na oplevering kan worden uitgebaat. 

Het gebied rond het rijksmonumentale voormalige benzinestation-gebouwtje aan de Turfsingel wordt aangepakt. Zodanig dat er een nieuw verblijfsgebied ontstaat aan de Diepenring. Een openbare plek met meer ruimte voor groen, meer verblijfskwaliteit en meer kansen voor ontmoeting en recreatie aan het water.

Prijsvraag

Hoewel het voor de hand ligt dat een horeca-onderneming het pand zal exploiteren, nodigt de gemeente Groningen nadrukkelijk ook ondernemingen uit andere branches uit om mee te doen aan de prijsvraag. Van belang voor de gemeente Groningen is dat de openbare ruimte rondom altijd open en toegankelijk is voor iedereen.

Plek voor iedereen 

De gemeente daagt belangstellenden uit niet alleen plannen te ontwikkelen voor het Dudok-gebouw met terras maar zelf ook na te denken over hoe hun plan past bij de ambitie om deze plek te transformeren tot een aangename plek voor iedereen, jong en oud. Het bijvoorbeeld kunnen aanbieden van een programmering van kortdurende evenementjes of een invulling het hele jaar door kan een meerwaarde hebben. 

Belangstelling

In de afgelopen jaren hebben meerdere ondernemers belangstelling getoond in de exploitatie. Zij en anderen kunnen in deze prijsvraagprocedure formeel hun interesse kenbaar maken, door het indienen van een aanmelding. 

Meer informatie over de procedure staat op de website van ruimte voor jou. 
De inschrijvingstermijn sluit op 5 september 2022.