U bent hier

Gemeente ziet bomenkap alleen als allerlaatste optie

Populieren Gorechtkade

“Wij verwijderen alleen bomen als het echt niet anders kan.”

Vanzelfsprekend vinden mensen het jammer als ergens bomen verdwijnen. Als beheerder kiest de gemeente voor behoud. “Wij verwijderen alleen bomen als het echt niet anders kan,” zegt Edwin Arends. Als technisch specialist bij Stadsbeheer is hij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bomen in de gemeente. Als er dan bomen weg moeten is dat een harde noot te kraken.

“Ik ben een echte bomenliefhebber”, zegt Edwin. Deze taak ligt in eerste instantie bij de bomenploeg. Zij doen het snoeiwerk maar ook de inspecties.” De gemeente inspecteert iedere boom eens in de vier jaar. De bomenploeg onderzoekt dan de staat van de boom. Daarnaast snoeien ze de bomen ook eens in de vier jaar. Dit is een constant terugkerende cyclus.

Inspecties

“Als blijkt dat er iets mis is met een boom, passen we eerst het reguliere onderhoud aan. Je gaat bijvoorbeeld een keer extra snoeien”, beschrijft Edwin. Als ook het extra onderhoud niet meer helpt, komt het dossier op het bureau van Edwin terecht. “ Er is dan echt iets goed mis met de boom maar we gaan dan nog niet direct over tot het kappen”, benadrukt de technisch specialist. 

Bomenkap Antwerpenweg

Extern bureau

Eerst schakelt de gemeente een extern bureau met kennis van bomen in. “Zij onderzoeken de boom ook. Als zij tot dezelfde conclusie komen gaan we eerst in gesprek met de bewoners en bedrijven in de directe omgeving. We leggen uit wat we hebben gedaan, dat het advies is om de bomen te verwijderen en we laten zien wat we ervoor in de plaatst willen planten. Waar mogelijk luisteren we ook naar hun wensen. Pas als dit allemaal is afgerond, vragen wij een kapvergunning aan. Deze aanvraag toetsen we ook op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de beleidsregels van de gemeente. We mogen pas kappen als dit allemaal in orde is. Hier gaat soms jaren overheen.”

Hunzezone 

Dat de gemeente genoodzaakt is moeilijke beslissingen te nemen laten de populieren in de Hunzezone wel zien. “Daarbij hebben we ook gewoon pech gehad”, vertelt Edwin. “De populieren zijn in de jaren ‘60 en ’70 geplant. Deze soort heeft een beperkte levensduur en laat op het moment veel takken los.” Al doorpratend laat hij via een handgebaar zien dat de omtrek van de takken aanzienlijk is. “Dat zorgt voor schade aan gebouwen op het omliggende industrieterrein”, vervolgt hij. “We hebben geprobeerd de bomen zo lang mogelijk te behouden maar dat ging echt niet meer. De gemeente heeft niets tegen populieren hoor, het is een probleem waar bijna alle gemeenten mee te maken hebben.”

Gorechtkade

“Gelukkig laten we ook veel populieren staan.” De voorbeelden vliegen over tafel. “Neem bijvoorbeeld de ongeveer vijftig Italiaanse populieren aan de Gorechtkade”, vertelt Edwin enthousiast. “Deze populieren staan hier al ruim vijftig jaar. Ongeveer vijftienjaar geleden is men begonnen met de boom wat naar beneden te brengen omdat daar ook spraken was van takbreuk. Deze populieren zijn sterker dan die bij de Hunzezone en laten deze vorm van onderhoud dus toe. Hier zetten we echt in op behoud. Als we bezig zijn met onderhoud loopt er ook een ecoloog mee. Die wijst ons dan bijvoorbeeld op een holte waar een pimpelmeesje zit. In dat geval houden we daar absoluut rekening mee. Op deze manier zijn we de hele dag bezig met behoud van natuur.”

Duurzaam

“Natuurbehoud staat voorop. Bij de Antwerpenweg halen we bijvoorbeeld 46 populieren weg en er komen 80 bomen voor terug. Daarnaast komt er een insectenhotel, en zetten we er voor de vogeltjes wat extra struiken neer. We planten verschillende soorten bomen. Vroeger werden er rijen dezelfde bomen geplant. Dat maakt zo’n rij erg kwetsbaar. Als er dan een ziekte uitbreekt, moet alles weg. Nu planten we bijvoorbeeld een eik en daarnaast planten we een iep en zo wisselen we door. Als de iepen ziek worden, verwijder je maar een paar bomen en niet meteen een hele strook. Daarnaast kappen we de bomen niet rigoureus maar hebben we een machine die de boom rechtstandig uit de grond haalt. Op deze manier blijft de groenstrook ook behouden.