U bent hier

Gemeente wil meer groen behouden bij Der Aa-kerk

Bomen Akerkhof

Twee bomen aan de kant van de Brugstraat worden alsnog ingepast in de plannen voor herinrichting.

Twee van de te kappen bomen bij de Der Aa-kerk worden alsnog ingepast in het plan voor de herinrichting van deze plek. Dat heeft het college deze week besloten. Het gaat om een eik en een iep, aan de zijde van de Brugstraat. Het college blijft wel vasthouden aan de kap van drie andere bomen die ziek of van mindere kwaliteit zijn. Het oorspronkelijke plan om het Akerkhof meer licht te geven, verandert hiermee doordat er twee bomen blijven staan en er meer groen is voorzien. Van de elf bomen blijven er acht staan, terwijl de monumentale oude kastanjes en lindes meer ruimte krijgen.

De kap van drie van de elf bomen is onderdeel van de aanpak van het Akerkhof. Het pleintje bij de Der Aa-kerk moet een prettige plek zijn om te verblijven. Daarvoor is het nodig dat er meer licht op de plek komt. Nu is het er redelijk donker en droog, waardoor er weinig onder de bomen groeit. Het bestaande gras is van slechte kwaliteit en moet regelmatig worden vervangen.

Ruimte voor twee bomen

Het oorspronkelijke plan wordt met de inpassing van de twee bomen iets veranderd. Het gras wordt vervangen door halfverharding, er wordt meer dan 300 m2 aan plantvakken met gemengde beplanting aangelegd en er komt meer (niet-commerciële) zitgelegenheid. Wel zullen de entrees op beide hoeken van het Akerkhof aan één kant iets worden verbreed. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om alsnog ruimte te geven aan de twee bomen. Per saldo neemt het aantal bomen in dit gebied verder toe, doordat al eerder besloten werd om als compensatie zes bomen toe te voegen in de Brugstraat en Astraat. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Rechtszaak

Momenteel loopt nog een rechtszaak tegen het eerdere voornemen om vijf bomen te kappen. De inpassing van de twee bestaande bomen wordt meegenomen in deze procedure. Daarvoor zal het college een nieuw besluit op bezwaar opstellen. De verwachting is dat de rechtbank begin volgend jaar een besluit neemt over de kap van de drie bomen.