U bent hier

Gemeente reserveert 2,7 miljoen uit saldo jaarrekening voor buffer corona

Het college van B&W van de gemeente Groningen stelt voor om 2,7 miljoen uit het positieve rekeningresultaat van 2019 in te zetten om meer draagkracht te genereren voor de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Wethouder Financiën Paul de Rook geeft aan: ”De gemeente legt hiermee een begin van een Corona-buffer aan. Het bedrag van 2,7 miljoen is helaas bij lange na niet toereikend. We verwachten de komende weken meer duidelijkheid over de financiële gevolgen van de crisis op onze gemeente. Hoe groot de totale financiële impact zal zijn op onze gemeente is nu nog lastig te bepalen, maar dat deze er is, is zeker.”  

Verantwoording

Met de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van middelen in het afgelopen jaar. Het saldo van jaarrekening 2019 (42,2 miljoen) geeft een vertekend beeld. Dit bedrag is namelijk niet vrij besteedbaar maar blijft grotendeels (37,7 miljoen euro) beschikbaar voor het oorspronkelijke doel, bijvoorbeeld als het gaat om meerjarige projecten of samenwerkingsverbanden. Het resultaat ontstond voor een groot deel doordat de uitvoering van projecten of beleid over de jaargrens heenliep.

Overig

Het overige vrij besteedbare deel (4,5 miljoen) wordt dus ingezet om financiële klappen als gevolg van de coronacrisis op te vangen (2,7 miljoen) en het tekort op de BUIG in 2020 (1,8 miljoen) aan te vullen. Meer informatie is te vinden op financien.groningen.nl.