U bent hier

Gemeente investeert in omgeving Reitdiep

Reitdiepzone

Budget voor impuls Friesestraatweg.

Vanaf de Westelijke ringweg is het goed te zien. De bouw van woningen aan de Friesestraatweg neemt een vlucht. En er zit meer aan te komen aan de strook van een kleine twee kilometer die van de Noordelijke ringweg loopt tot aan de spoorwegovergang waar de weg afbuigt richting centrum. Een grondige herinrichting van de Friesestraatweg is een noodzakelijk gevolg van de woningbouwontwikkelingen. Het college vraagt daarvoor krediet aan bij de gemeenteraad. De ontwikkelaars van de verschillende bouwprojecten dragen uiteindelijk bij in de kosten.

Ruimte voor bomen

Het is de bedoeling om de zeven meter brede ‘industrie-straat’ om te vormen tot een smallere woonstraat. De snelheid wordt omlaag gebracht naar 30 km per uur en de fietser krijgt voorrang op de nieuwe Friesestraatweg. De straat krijgt comfortabele klinkers. Een smallere weg betekent ook ruimte voor bomen, afvalcontainers en een goede wandelstrook van wisselende breedte. Kortom alles wat nodig is voor een prettige woonomgeving. Zowel ondergronds als bovengronds wordt de straat de komende twee jaar opnieuw ingericht.

Prettige woonomgeving

Aan de zijde van het Reitdiep wordt een strook van 10-15 meter vrijgehouden in de ontwikkelingen. Deze openbare ruimte moet een leefbaar en toegankelijk gebied worden langs de waterkant. Deze zone wordt door de ontwikkelaars ingericht en geschikt gemaakt voor wandelen, fietsen en verblijven.

Gemengd woningaanbod

Het gebied tussen Reitdiep en Friesestraatweg wordt een intensief bebouwd woongebied met ruimte voor een gemengd woningaanbod: Studentenwoningen, jongerenhuisvesting, sociale appartementen, appartementen in de vrije sector (koop en huur) en grondgebonden woningen. Naast het Suikerfabriek terrein en de Eemskanaal zone is dit één van de drie grootste bouwlocaties van de stad. In totaal gaat het om ongeveer 2.000 woningen. Op dit moment zijn er twee bouwprojecten in uitvoering: één ten noorden van de Pleiadenlaan (‘Brivec’) en één ten zuiden daarvan (‘Woldring’). De verwachting is dat in 2019 voor vier andere bouwprojecten de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart.