U bent hier

Gemeente Groningen wil aandeel in Friese publieke afvalverwerker Omrin

logo Omrin

Het Groningse afval wordt met ingang van 2022 mogelijk niet meer in Groningen, maar in het Friese Oudehaske verwerkt. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om aandeelhouder te worden van Afvalsturing Friesland NV (handelsnaam Omrin). Het gaat om een investering van 1,1 miljoen euro.

Het gemeentebestuur verwacht dat verwerking van het restafval door Omrin jaarlijks minimaal 1 miljoen euro goedkoper uitvalt dan continuering van de afvalverwerking aan de Duinkerkenstraat in Groningen.

Wethouder Glimina Chakor: ‘Omrin bevordert de circulaire economie in Noord-Nederland en gooit hoge ogen als het gaat om scheidingsrendement en de reductie van CO2. En dat is volledig in lijn met de ambities van dit college.’

Contract loopt af
Op 1 januari 2022 loopt het contract met de huidige afvalverwerker Attero af. Het restafval, Gft en bedrijfsafval wordt op dit moment verwerkt op het terrein van Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG), een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier.

Marktverkenning
Het afgelopen jaar is een marktverkenning uitgevoerd naar de toekomstige verwerkingsopties. Daarbij spelen de ambities van het college op het gebied van het hergebruik van grondstoffen, het in dienst hebben van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, een marktconforme prijs, en het omarmen van nieuwe innovaties een belangrijke rol.

Uit de verkenning bleek dat er 3 opties zijn: verlenging van de huidige overeenkomst, aanbesteden op de markt of inbesteden van de afvalverwerking bij een publiek bedrijf.

Aandeelhouder
Het college kiest voor de laatste variant en stelt voor dat de gemeente Groningen aandeelhouder wordt van Afvalsturing Friesland NV (handelsnaam Omrin) Het gaat om de aanschaf van 360 aandelen ter waarde van 1,094 miljoen euro. De huidige aandelen zijn in handen van 18 Friese en 14 niet-Friese gemeenten, waaronder de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Harmonisatie afvalbeleid
Onlangs heeft de raad het afvalbeleid vastgesteld op basis van de keuzenotitie ‘Minder afval meer grondstoffen’. De scheidingspercentages die in deze nota zijn gepresenteerd worden ook via Omrin gerealiseerd. Aan de cijfers die in de keuzenotitie zijn gebruikt veranderd dus niets. ‘Toetreding tot Omrin heeft wel tot gevolg dat de afvalstoffenheffing met ingang van 2022 met minimaal 10 euro per huishouden omlaag kan’, aldus Chakor.

Voorkeur bestuur ARCG
Ook de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier, de andere twee bestuursleden van het ARCG geven de voorkeur aan toetreding tot Omrin. Mocht de gemeenteraad niet kiezen voor Omrin dan wordt er alsnog een aanbestedingstraject gestart.