U bent hier

Gemeente Groningen stelt 240.000 euro beschikbaar voor 'Bewezen Talentregeling'

Cultuurnota

Woensdag 18 november is de Cultuurnota vastgesteld door de Raad. 

Een nieuw element in deze nota is de 'Bewezen Talentregeling' die per  maart 2021 in gaat. Deze regeling is voor jong talent dat vakmanschap kan aantonen op het gebied van de podiumkunsten, beeldende kunst, literaire of audiovisuele kunst. Jonge makers die artistiek al goed weten wat ze kunnen en willen, krijgen door deze regeling de mogelijkheid te experimenteren. Via een aanvraag kan aanspraak gemaakt worden op de regeling.

Wethouder Cultuur Paul de Rook: “De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat talentvolle kunstenaars de kans krijgen om een eigen signatuur te ontwikkelen, te experimenteren en om 'vlieguren' te maken. Deze nieuwe regeling helpt daarbij. Ik wil jonge kunstenaars dan ook oproepen een aanvraag in te dienen.”

Subsidiebedrag

De gemeente stelt 240.000 euro beschikbaar voor 2021/2022. Het subsidiebedrag is maximaal 80.000 euro per aanvraag van 2 jaar. De bijdrage is te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe projecten en activiteiten en zaken als materiaal en huisvesting. De aanvraag kan ingediend worden vanaf 23 november tot 7 december. Het college van burgemeester en wethouders stelt op 16 februari 2021 vast welke aanvraag gehonoreerd wordt. De regeling gaat in per 1 maart 2021.

Regelingen

Naast de Talentregeling heeft de gemeente ook een aantal andere regelingen om beginnende kunstenaars een zetje in de rug te geven, bijvoorbeeld aanmoedigings-beurzen als het Hendrik de Vries Stipendium en het Andrea Elkenbracht Fonds.

Meer informatie

Verdere info is te vinden op de pagina ruim baan voor talent en vernieuwing