U bent hier

Gemeente Groningen ondersteunt lokale ondernemers 

Ook in 2021 ondervinden de Groningse ondernemers de gevolgen van de coronacrisis.

Met de huidige lockdown worden vooral de ondernemers in de horeca en detailhandel erg hard getroffen. Het college van B&W vindt het belangrijk hen zoveel mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke tijd en neemt daarom ook een aantal maatregelen.

Nu maatregelen

Wethouder Economische Zaken Paul de Rook ” Ondernemers staan te popelen om weer open te gaan. Door de maatregelen nu te nemen, hebben de ondernemers de tijd om zich voor te bereiden. Zo kunnen ze gelijk aan de slag na lockdown en de lokale economie weer op stoom brengen”. 

Het college neemt onderstaande maatregelen:

Continuering tijdelijke verruiming terrassen

Afgelopen zomer mochten ondernemers op verschillende plekken in de gemeente hun terrassen uitbreiden. Op het moment dat de terrassen weer open kunnen, staat de gemeente dit wederom toe. Zo wordt het omzetverlies van ondernemers enigszins goedgemaakt en is er voor mensen meer plek.

De gemeente heft (net als in 2020) voor de periode dat de terrassen gesloten zijn geen precariobelasting op terrassen. Ook de uitbreiding van de terrassen wordt wederom niet in rekening gebracht.

Ondersteuning van initiatieven 

Door de Groninger City Club en bedrijvenverenigingen zijn twee initiatieven ontwikkelt die de gemeente (financieel) ondersteunt. De Groninger City Club heeft een zogeheten Coronatoolkit in het leven geroepen. Met deze toolkit wil GCC en de gemeente ondernemers helpen tijdens en na de crisis. Ondernemers kunnen terecht met vragen, financieel advies, coaching en ondersteuning. Ook mensen die overwegen een bedrijf te starten kunnen contact opnemen. Samen met de GCC en andere bedrijvenverenigingen wil de gemeente zo ondernemers in deze zware tijd ondersteunen en starters faciliteren.  
 
Daarnaast heeft de gemeente in 2020 de opstart van het online platform Warenhuis Groningen mede mogelijk gemaakt. Dit is een succesvol initiatief dat winkeliers een online etalage en winkel biedt. Hierbij zijn ondertussen zo’n 200 ondernemers aangesloten en worden 38.000 producten aangeboden. De gemeente ondersteunt de doorontwikkeling van het online platform Warenhuis Groningen. 

Voorkomen en omgaan met leegstand

Om de winkelgebieden zo aantrekkelijk mogelijk te houden wil het college leegstand zoveel mogelijk voorkomen. Verschillende panden die nu al leeg staan krijgen de komende tijd een creatieve invulling. Projecten om panden een mooie invulling te geven (samen met eigenaren) ondersteunt de gemeente.

Promotie lokaal ondernemerschap 

Het college wil lokaal ondernemerschap zoveel mogelijk promoten. Bijvoorbeeld via www.horecagroningen.nl. Ook worden extra campagnes ondersteund van Marketing Groningen over de heropening van de stad door het uitlichten van lokale ondernemers. Op deze manier worden bezoekers verleid om, op een veilige manier naar Groningen te komen, wanneer het weer kan.

Gemeentelijke dienstverlening ondernemers wordt samengebracht in één team

Ook de gemeentelijke dienstverlening richting ondernemers wordt nog eenvoudiger. Vanaf nu is er één team dat ondernemers op alle mogelijke manieren ondersteunt. Eén goed bereikbaar loket voor alle vragen, opmerkingen om ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren. 

De gevolgen van de coronacrisis voor de horeca en detailhandel zijn het grootst. Om die reden, legt het college op korte termijn daar de focus op. Voor de middellange en lange termijn wordt er gewerkt aan een integraal herstelplan voor de (ruimtelijke) economie en arbeidsmarkt.