U bent hier

Gemeente Groningen ondersteunt door Corona getroffen culturele instellingen

Marcel Hensema treedt op voor 30 mensen

De coronamaatregelen hebben ook voor de Groningse cultuursector grote gevolgen. Met name door verlies van inkomsten uit o.a. de horeca, verkoop van kaarten en verhuur. Het college van B&W vindt het belangrijk en nodig de culturele instellingen te ondersteunen. Deze instellingen spelen namelijk een esssentiële rol in onze gemeente voor zowel inwoners als bezoekers. Het college helpt door een steunpakket in te stellen.

Dit steunpakket bestaat uit twee delen:

1) Ondersteuning voor regionale instellingen (SPOT, Forum Groningen, Groninger Museum, Vera, Simplon en Grand Theatre). Deze instellingen worden ook door het Rijk gecompenseerd met als voorwaarde dat de gemeente 50% medefinanciert. Dat doet de gemeente uiteraard. In totaal stelt het college de Raad voor 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen.

2) Ondersteuning van lokale en kleinere culturele instellingen die meerjarig door de gemeente worden gesubsidieerd, maar niet in aanmerking komen voor steun van het Rijk. Om hen te helpen stelt het college een financiële regeling in. Hiervoor wordt 250.000 euro beschikbaar gesteld.

Naast deze financiële regelingen heeft de gemeente per maart ook al andere maatregelen getroffen om het leed wat te verzachten. Zo zijn prestatie-eisen voor het ontvangen van subsidies versoepeld, sommige subsidies eerder uitbetaald en indien nodig huren opgeschort van instellingen die gemeentelijk vastgoed huren.

Wethouder Cultuur Paul de Rook geeft aan: ”We hebben te maken met een onzekere situatie in Nederland. Naast vele andere sectoren wordt ook de culturele sector hard geraakt door de Corona maatregelen. Ik vind het belangrijk dat we onze culturele instellingen, en indirect de mensen die daarvoor werken, waar mogelijk ondersteunen zodat zij onze inwoners en bezoekers kunnen blijven inspireren met  kunst en cultuur. De culturele sector speelt namelijk een belangrijke rol in de gemeente. Ook voor de lokale economie. Dat moet behouden blijven!”

Naast bovenstaande instellingen zijn er ook veel instellingen die die landelijk actief zijn en een meerjarige bijdrage van het Rijk krijgen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het NNO, NNT, Club Guy&Roni en Het Houten Huis. Om deze instellingen te ondersteunen is € 190 miljoen door het Rijk gereserveerd. Het college verwacht dat deze instellingen daarmee grotendeels geholpen zijn ende gemeente in 2020 geen aanvullende ondersteuning hoeft te bieden.

Naast de culturele sector worden ook zelfstandige kunstenaars die voor hen werken hard geraakt. Wethouder Paul de Rook: ”Ik vraag nadrukkelijk aan alle instellingen die gesteund worden om dit jaar, voor zover mogelijk, door te gaan met hun programmering en andere activiteiten. Hiermee wordt namelijk werk gecreëerd voor ZZP’ers en flexkrachten in de cultuursector. Hen moeten we ook helpen. Alleen samen kunnen we de gevolgen van deze crisis voor cultuur proberen te beperken”.

De gevolgen van de coronacrisis zullen nog lange tijd voelbaar zijn, zeker in de cultuursector. Hoe lang deze situatie duurt en wanneer de maatregelen worden opgeheven is niet bekend. De gemeente blijft met de minister van OCW en het Rijk in gesprek over verdere tegemoetkomingen voor cultuur en gemeenten.

Zie ook de tijdelijke regeling culturele instellingen COVID-19 in de Nadere regels subsidies gemeente Groningen 2020 (pdf 111 kB)