U bent hier

Gemeente Groningen komt met volgend steunpakket

Het terras van Het Pomphuis op 1 juni 2020

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor instellingen en inwoners van de Gemeente Groningen. De gemeente heeft de afgelopen tijd veel verzoeken ontvangen, waaruit blijkt dat ondersteuning nodig is. Eind maart zijn meerdere maatregelen getroffen om verschillende partijen een steun in de rug te geven. Het college neemt nu onderstaande vervolgmaatregelen om ondernemers, instellingen en organisaties verder te helpen.

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor instellingen en inwoners van de Gemeente Groningen. De gemeente heeft de afgelopen tijd veel verzoeken ontvangen, waaruit blijkt dat ondersteuning nodig is. Eind maart zijn meerdere maatregelen getroffen om verschillende partijen een steun in de rug te geven. Het college neemt nu onderstaande vervolgmaatregelen om ondernemers, instellingen en organisaties verder te helpen.

Precario terrassen kwijtschelden

Het college heeft besloten dat ondernemers voor de periode van maart tot juni geen precariobelasting voor terrassen hoeven te betalen. Er is namelijk geen gebruik is gemaakt van de terrassen gedurende die periode.

Hulp aan culturele instellingen

De coronamaatregelen hebben ook voor de Groningse cultuursector grote gevolgen. Met name door verlies van inkomsten uit o.a. de horeca, verkoop van kaarten en verhuur. Het college van B&W vindt het belangrijk en nodig de culturele instellingen te ondersteunen. Deze instellingen spelen namelijk een essentiële rol in onze gemeente voor zowel inwoners als bezoekers. Ook voor de lokale economie zijn zij onmisbaar.  bij Het college helpt door een steunpakket in te stellen.

Opschorten rente en aflossing Euroborg NV

FC Groningen heeft een verzoek tot uitstel van betaling gedaan aan Euroborg NV omdat zij ook getroffen zijn door de opgelegde maatregelen. De gemeente is 100% aandeelhouder van Euroborg N.V. Samen met de Euroborg is ervoor gekozen om zowel de rente en aflossing op de leningen van FC Groningen aan de Euroborg als het huurcontract van FC Groningen met de Euroborg met 1 jaar op te schuiven. Deze constructie kost de gemeente geen geld, maar levert FC Groningen dit jaar wel financiële verlichting op.

Verlenging uitstel huur gemeentelijk vastgoed

De termijn voor uitstel van betaling van huur op gemeentelijk vastgoed wordt verlengd met 3 maanden tot 1 september 2020. Zo wordt voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen. De gemeente onderzoekt hoe maatwerk toegepast kan worden voor verzoeken tot kwijtschelding.

Verlenging periode terugbetalen leges

Aangezien er tot 1 september geen evenementen gehouden mogen worden, verlengt de gemeente de periode waarover de  leges voor geannuleerde evenementen terug betaald kunnen worden tot 1 september.

Wethouder Financiën Paul de Rook: ”Met dit pakket komen wij tegemoet aan de schade die veel partijen die voor de gemeente belangrijk zijn, lijden tijdens de coronacrisis. Op deze manier zorgen we ervoor dat een aantal instellingen door kan met de belangrijke functie die zij invullen voor de Groningse samenleving.”

Bovenstaande maatregelen voldoen aan het afwegingskader dat is vastgesteld door het college. Dit kader geeft aan op welke wijze omgegaan wordt met steunaanvragen. De raad wordt gevraagd eventuele wensen en bedenkingen over het steunpakket voor 15 juli kenbaar te maken.

Wethouder de Rook: “Uiteraard blijven wij in gesprek met het Rijk over de verdere tegemoetkoming voor schade die door de gemeente en Groningse instellingen en bedrijven wordt geleden tijdens de coronacrisis.”