U bent hier

Gemeente Groningen en Werkgroep Toegankelijk Groningen leggen samenwerking vast

De gemeente Groningen wil een toegankelijke gemeente zijn, en onderschrijft de doelen van het VN-Verdrag Handicap. 

Sinds 2018 is er in de gemeente de Werkgroep Toegankelijk Groningen actief. Deze werkgroep van betrokken en ervaringsdeskundige inwoners adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over aspecten van toegankelijkheid bij gemeentelijke plannen en projecten. 

Expertise

De gemeente maakt graag gebruik van de expertise van de werkgroep. Hoewel de werkgroep de afgelopen tijd steeds meer betrokken wordt bij planvorming binnen de gemeente is die relatie tot nu toe nog niet formeel vastgelegd. 
Om de positie van de werkgroep formeel vast te leggen gaan de gemeente en de werkgroep daarom nu een overeenkomst aan waarin de afspraken over onderlinge samenwerking worden vastgelegd.
In het kader van deze samenwerking heeft de werkgroep toegankelijk Groningen inmiddels ook een eigen pagina op de site van de gemeente. 

Voorbeelden waarbij de werkgroep is betrokken:  

  • Ontwikkeling leidraad openbare ruimte
  • Toegankelijkheid culturele instellingen (SPOT)
  • Woonvisie 
  • Inrichting binnenstad inclusief ‘alternatief vervoer’
  • Sportvisie en Groninger sportakkoord
  • Verbouwing Stadhuis