U bent hier

Gemeente en ontwikkelaars trekken samen op in Eemskanaalzone

Stadshavens

Donderdag 10 oktober is een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het oostelijk deel van Stadshavens.

Ondertekenaars waren: BPD Ontwikkeling, Geveke Bouw en de gemeente Groningen. Het gaat om het deelgebied direct oostelijk van de Eltjo Ruggeweg, aan de noordzijde van het Eemskanaal en grenzend aan de jachthaven GMC. Samen hebben zij het voornemen hun grondposities bijeen te brengen om hier hoogwaardige woningbouw te realiseren.

Locatie

De locatie aan de oostkant van de stad is ruim zes hectare groot en vormt door de ligging aan de kruising Van Starkenborgh- en Eemskanaal de schakel tussen het centrum van Groningen en Meerstad. Een groot deel is in gebruik als verouderd industrie- en bedrijventerrein. De ontwikkelaars en de gemeente willen dit gebied ontwikkelen tot een aantrekkelijk, hoog-stedelijk woongebied met diverse woningtypes en commerciële ruimten. Daarnaast is er de ambitie om van de ruimte rond de jachthaven en langs het Eemskanaal een aantrekkelijke verblijfsplek te maken, met veel groen en ruimte voor ontmoeting.

Stadshavens

De gemeente werkt samen met ontwikkelaars aan een stedenbouwkundig plan voor Stadshavens. Het gaat om het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, tussen de straat Balkgat en de jachthaven bij de Praxis. In dit gebied komt plaats voor circa 1500 tot 2000 woningen. Wethouder stadsontwikkeling Roeland van der Schaaf is verheugd over de samenwerking: “We willen dit gebied transformeren tot een aantrekkelijke plek aan het water om te wonen, werken en verblijven. Het wordt een wijk voor iedereen, met koop- en sociale huurwoningen en bedrijfsruimte, duurzaam en aardgasvrij gebouwd. Ook besteden we veel aandacht aan groen en de openbare ruimte, zodat Stadshavens een prachtige plek wordt om tijd door te brengen, te sporten en elkaar te ontmoeten.” Het is de bedoeling om het gebied stapsgewijs te ontwikkelen.

Stad aan het water

Vorig jaar tekende de gemeente een intentieovereenkomst met gebiedsontwikkelaar VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en de woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee. Ook deze partijen brengen hun grondposities tussen het Balkgat en de EMG-silo bij elkaar om hier woningen te bouwen. Basis zijn de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone, Stad aan het water (2018), de omgevingsvisie Next City en de gewenste verankering van Meerstad aan Groningen.

Woningproductie omhoog

Het Rijk en de gemeente Groningen werken de komende jaren intensief samen om de woningbouwproductie in de gemeente Groningen te verhogen. Al eerder becijferde de gemeente dat vanwege de krapte op de woningmarkt 20.000 nieuwe woningen bijgebouwd moeten worden voor 2030. De afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde woondeal, een bestuurlijke afspraak die op 9 januari 2019 is ondertekend door minister Ollongren (BZK) en inmiddels oud-burgemeester Den Oudsten.

Planning

De ondertekening van de intentieovereenkomst tussen BPD Ontwikkeling, Geveke Bouw en de gemeente Groningen vormt het startschot voor de planologische procedures. Momenteel wordt er gewerkt aan een stedenbouwkundig plan, dat juridisch wordt vastgesteld in een bestemmingsplan of omgevingsplan. Dit legt de gemeente ter inspraak voor aan bewoners en belanghebbenden. De bouw van de eerste woningen op deze locatie start naar verwachting binnen enkele jaren.