U bent hier

Gelijke kansen voor ieder kind: partijen slaan handen ineen

Vandaag ondertekenden de gemeente Groningen, kinderopvang instellingen en onderwijsinstellingen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs) een maatschappelijk akkoord. De partijen willen dat elk kind de best mogelijke schoolloopbaan krijgt en slaan de handen ineen om dit te bereiken. Verschillende mooie initiatieven die hier aan bijdragen staan beschreven in het akkoord en worden de komende tijd uitgevoerd.

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: In Groningen is de afgelopen jaren de onderwijssegregatie (ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden) snel toegenomen. De gemeente en de partners willen dat alle kinderen de beste kansen krijgen, in welk gezin of welke wijk zij ook geboren worden. Het is belangrijk dat scholen een gemengd leerlingenbestand hebben, zodat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbonden voelen. Ik vind het prachtig om te zien dat alle partners hier gezamenlijk aan willen werken”.

De komende periode wordt onder andere met de volgende initiatieven gestart:

Onderwijshuisvesting in noordelijks stadswijken
De komende jaren wordt geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen in de noordelijke stadswijken, juist daar waar segregatie aan de orde is. Deze nieuwe scholen bieden niet alleen huisvesting voor het onderwijs, maar ook de omliggende openbare ruimte en het naschoolse aanbod wordt met de wijk ontwikkeld.

Ontmoetingsprojecten tussen scholen met eenzijdige leerling populaties
Vriendschapsscholen gaan gezamenlijke voor- en naschoolse activiteiten organiseren, zodat contacten tussen leerlingen van verschillende achtergronden en uit verschillende buurten worden bevorderd.

Gelijke informatievoorziening aan ouders door drie scholen
Drie scholen in de Korrewegwijk gaan de informatievoorziening aan ouders gelijktrekken. De drie scholen presenteren zich bijvoorbeeld in een gezamenlijke folder. De folder komt via verschillende kanalen bij ouders terecht.

Oprichten Taskforce
Er wordt bekeken of aanmeldprocedures voor basisscholen gelijkgetrokken kunnen worden. Daarmee wordt bijgedragen aan een stabiele leerlingenstroom en een gelijk speelveld voor alle ouders. De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende opvang- en schoolbesturen en de gemeente.

Verlengde schooldag
Voor 50 weken per jaar wordt er een schools en naschools programma opgestart met optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen.
Dat gebeurt door tijdens schooltijd (scholen) en na schooltijd (kinderopvang en partners in de wijk) meer werk te maken van bewegen, rekenen, taal, gezonde voeding, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling en beroepsleven.

De partners verwachten door de gezamenlijk aanpak onderwijssegregatie te kunnen terugdringen. Zodat leerlingen met verschillende achtergronden weer samen naar school gaan. Dat is een belangrijke stap, die ervoor kan zorgen dat elk kind in de gemeente Groningen dezelfde kansen krijgt.