U bent hier

Geactualiseerde omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’

Hoe geeft de gemeente Groningen richting aan een groeiende stad in een groen en aantrekkelijk landschap met leefbare dorpen? Dat staat in de geactualiseerde omgevingsvisie 'Levende Ruimte'.

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Groningen is een mooie, duurzame en inclusieve gemeente waar de leefkwaliteit centraal staat in alles wat we doen. De gemeente maakt een groeispurt door naar 250.000 inwoners; dat is een ideale omvang voor onze opgaven en uitdagingen.’ De samenvoeging van de meer landelijke gemeenten Haren en Ten Boer en de stedelijke gemeente Groningen heeft het perspectief op de gemeente verruimd en meer divers gemaakt.

Nieuwe thema’s
In de omgevingsvisie hebben we een aantal nieuwe thema’s op de agenda gezet. Denk hierbij aan de kwaliteit van het natuur- en cultuurhistorisch landschap, duurzame landbouw, de vrijetijdseconomie en de sociaal- economische vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen in het landelijk gebied. Keuzes op het gebied van mobiliteit hebben een prominente plaats gekregen in de visie. Ook hebben we de Lelylijn opgenomen in de visie en zijn de uitgangspunten van de

Verstedelijkingsstrategie van de Regio Groningen-Assen verwerkt. We zetten vol in op de wijk- en dorpsvernieuwing met goede woningen, een prettige leefomgeving en sterke voorzieningen als belangrijke randvoorwaarden voor de sociale opgave in de wijken en dorpen.

De omgevingsvisie is onze kapstok voor ruimtelijke en sociale ontwikkelingen. Met deze omgevingsvisie maken we ontwikkeling mogelijk en koesteren we ons verleden en onze kracht. We blijven een compacte stad in een rijk cultuurlandschap. We voegen nieuwe stedelijkheid toe en versterken de leefkwaliteit. We surfen daar waar Groningen hoort te zijn: op de toppen van de golven.

Meer informatie