U bent hier

Financiële impuls voor gemeente Groningen om circulair ambachtscentrum op te zetten

De directie Stadsbeheer van de gemeente Groningen ontvangt een financiële impuls van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een plan dat ervoor moet zorgen dat we minder waardevolle grondstoffen en materialen weggooien, en deze juist gaan hergebruiken.

Het plan heeft de titel ‘Wat geef jij door?’ en is opgesteld in samenwerking met WerkPro/Goudgoed, Kringloop Plus en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers - Noord (BNO). De uitvoering van het plan zorgt voor winst op het gebied van duurzaamheid, want er hoeft minder afval te worden verwerkt. Daarnaast moet het nieuwe participatiekansen opleveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ambachtscentrum

Het uitgangspunt van het plan is het realiseren van een ‘circulair ambachtscentrum’. Dat is een plek waarin de kringloopwinkel, reparatiewerkplaats, milieustraat en onderwijsinstelling samenkomen. Het geld gaat gebruikt worden om vanaf 2021 drie pilots te draaien. Deze pilots moeten nieuwe inzichten opleveren over samenwerking in de afvalketen.

Intensievere samenwerking tussen kringloopwinkels en gemeente

De eerste pilot is bedoeld om de samenwerking tussen de kringloopwinkels (Stichting Kringloop+ en GoudGoed) en de gemeente slimmer in te richten. Zo wordt er op de afvalbrengstations in Groningen een container geplaatst waarin mensen spullen kunnen achterlaten die weer hergebruikt kunnen worden. Deze spullen worden dan in de kringloopwinkels van deelnemende kringlooppartijen voor een kleine prijs verkocht. Om die spullen goed te herkennen krijgen medewerkers van het afvalbrengstation een training.

Maandelijkse drive-thru-milieustraat aan noordoostkant van de stad

Bij kringloopbedrijf GoudGoed, aan het Damsterdiep 269, komt volgens het plan 6 keer per jaar een drive-thru-milieustraat. Hierdoor kunnen mensen, met name aan de noordoostkant van de stad, dichterbij huis hun ongebruikte spullen kwijt. Voor degenen die niet over eigen vervoer beschikken worden vervoersmiddelen aangeboden. In de opzet en organisatie hiervan worden bewonersorganisaties, bewoners, de buurtconciërge, het onderwijs en Wij Groningen betrokken. Naast de drive-thru vinden er ook op verschillende andere locaties in dit deel van de stad activiteiten plaats die te maken hebben met hergebruik, zoals bijvoorbeeld een repaircafé.

Oude spullen als materiaal voor makers en ontwerpers

Er zijn natuurlijk ook spullen, bijvoorbeeld overgebleven hout en kapotte kleding, die niet meer doorgegeven kunnen worden. Maar deze spullen kunnen meestal nog wel dienen als grondstof voor een nieuw product. Daarom wordt in samenwerking met de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) een prijsvraag uitgewerkt.  

Creatieve industrie

Ontwerpers worden gevraagd om nieuwe toepassingen te bedenken voor hergebruik van uit afval herwonnen grondstoffen en makers wordt gevraagd creatief te worden met afgedankte spullen. Het uitgangspunt bij deze derde pilot is om de transitie van afval naar grondstof ‘tastbaar’ te maken. In nauwe samenwerking met BNO wordt de creatieve- en maak industrie uitgenodigd om hier een bijdrage aan te leveren.

Positief juryoordeel

De aanvraag werd positief beoordeeld door een onafhankelijke jury. Die was vooral te spreken over het feit dat de volledige ‘cyclus’ van afval tot nieuw product aan bod kwam en dat zowel bewoners als de creatieve sector daarbij betrokken zullen worden. De jury bestond uit leden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement en Stichting Repair Café.