U bent hier

Extra groen voor gebied Antwerpenweg – Gideonweg

Nieuwe bomen aan Antwerpenweg

In het gebied langs de Antwerpenweg en Gideonweg op bedrijventerrein Zuidoost in Groningen komen dit najaar 80 nieuwe bomen en 180 struiken. Het nieuwe groen vervangt 51 populieren die hier niet meer veilig kunnen blijven staan. De bomen, van ruim 50 jaar oud, laten regelmatig takken vallen. Op deze plek zou hierdoor letsel en schade kunnen ontstaan.

Een extern adviesbureau onderzocht de bomen en de andere beplanting in de omgeving van de kruising Antwerpenweg - Gideonweg. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 51 populieren niet meer veilig op deze plek kunnen blijven staan. De gemeente volgt met deze maatregel het landelijk protocol populieren.

80 nieuwe bomen
In dit gebied op bedrijventerrein Zuidoost komen 80 nieuwe bomen: populieren, maar ook christusdoorns, linden, esdoorns en sparren. Wethouder Glimina Chakor is blij met het extra groen: ‘Er komen meer bomen terug dan dat er verdwijnen, en door het aanplanten van struiken en het inzaaien met een bloemenmengsel stimuleren we bovendien de biodiversiteit.’

Spechten en vleermuizen
Acht van de bestaande populieren kunnen veilig gehandhaafd blijven. Ze worden stevig geknot en bieden nestgelegenheid voor spechten, vleermuizen en insecten. Tussen de populieren staan elzen. Met deze elzen blijft de groene aanblik in deze omgeving zoveel mogelijk gewaarborgd.

Gevarieerde onderbeplanting
Om vogels en insecten te ondersteunen komen tussen de bomen verschillende soorten struiken. Met de nieuwe bomen en met struiken als meidoorns, kersen, rozen en sleedoorn is dit gebied straks aantrekkelijk voor bijen en andere insecten en voor allerlei vogelsoorten. Vleermuizen kunnen terecht in speciale nestkasten en voor de inheemse bijen worden zandwallen aangebracht waar ze holletjes in kunnen maken. Ook wordt een bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid waar bijen op af komen.