U bent hier

Erepenning gemeente Groningen voor Jos Aartsen

Veel waardering voor afscheid nemende bestuursvoorzitter UMCG.

Burgemeester Koen Schuiling reikte donderdagmiddag 31 oktober de Erepenning van de gemeente Groningen uit aan Jos Aartsen. De uitreiking vond plaats tijdens de afscheidsbijeenkomst van Jos Aartsen als voorzitter Raad van Bestuur UMCG. De bijeenkomst was in de Fonteinpatio van het UMCG. Met het toekennen van de Erepenning drukt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor al datgene dat Jos Aartsen voor gemeente en regio bereikt heeft.

Jos Aartsen maakt sinds 2008 deel uit van de Raad van Bestuur, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter. Hij heeft zich altijd ingezet voor een goed functionerend universitair medisch centrum, maar ook stimuleerde hij de samenwerking van de diverse gezondheidszorginstellingen. Zo benadrukte hij het belang van de huisartsen- en verloskundige functies in de stad, een goed functionerende Spoedeisende Hulp voor Groningen en omliggende gemeenten en initiatieven voor betere samenwerking met en in de ouderenzorg.  Om de economische bedrijvigheid in Noord-Nederland te stimuleren was hij ook actief binnen de Noordelijke Innovatie Board.   

Ommelander Ziekenhuis Groningen

De afscheid nemende bestuursvoorzitter was ook nauw betrokken bij het bestuurlijke traject om de ziekenhuisvoorziening in de krimpregio Noordoost-Groningen op een passend en verantwoord niveau te behouden. Uiteindelijk resulteerde dat in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Effectief lobbyist

Daarnaast was hij ook een effectief lobbyist in Den Haag. Dat resulteerde onder meer in de komst van het Protonencentrum en het Lifelines onderzoek. Ook sprak Jos Aartsen zijn steun uit aan de medewerkers en patiënten die gebukt gaan onder de aardbevingen. Vanwege deze betrokkenheid werd hij in 2014 voorzitter van de onafhankelijke Commissie Bijzondere Situaties.

Rookvrij UMCG

Ook heeft Jos Aartsen zich sterk gemaakt voor een rookvrij UMCG en was hij actief betrokken bij het initiatief om de stad Groningen rookvrij te maken.

Erepenning

Voor zijn jarenlange inzet, daadkracht, betrokkenheid en doorzettingsvermogen kent het gemeentebestuur van Groningen Jos Aartsen nu de Erepenning van de gemeente toe.

Eerdere Erepenningen

De afgelopen jaren is de Erepenning toegekend aan Hans Nijland (2019), Ton Broekhuis (2019), Stichting KEI (2018), Sibrand Poppema (2018), Peter Weening (2018), Ab Smit (2017), Boer Dijkhuis (2017) en het onderzoeksteam van Ben Feringa (2016).