U bent hier

Eerste fietsrotonde Noord-Nederland Wilhelminakade/Prinsesseweg geopend

Op woensdag 20 december opende wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen officieel de fietsrotonde Wilhelminakade/Prinsesseweg. Hij deed dit door een rondje over de rotonde te fietsen met een bakfiets van Fietsstad 050. Het is de eerste fietsrotonde in Noord-Nederland, die alleen toegankelijk is voor fietsers. De rotonde is onderdeel van het project Slimme Fietsroutes.

Onveilig

Al jaren wordt deze kruising als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Dit komt onder andere door de verschillende verkeersstromen, de verschillende wegprofielen en de aansluitende fietsroute op het Jaagpad. Daarom heeft de raad in 2016 besloten aan de hand van vijf mogelijke varianten deze kruising aan te pakken. Tijdens inloopavonden zijn deze varianten gepresenteerd. Hieruit bleek dat de fietsrotonde de voorkeur had. Deze voorkeursvariant is afgelopen maart opnieuw aan de belanghebbenden voorgelegd. Het plan werd vervolgens door een grote meerderheid van de bezoekers positief ontvangen.

Kabels en leidingen

In oktober is begonnen met het verleggen van de kabels en leidingen. Vervolgens is begonnen met de aanleg van de fietsrotonde. Op vrijdag 7 december zijn de werkzaamheden afgerond en de fietsrotonde al door de fietsers in gebruik genomen.