U bent hier

Eén gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem

UitzichtStad

Nieuwe visie woonruimteverdeling sociale huurwoningen.

De huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente Groningen hebben een nieuwe visie op woonruimteverdeling van sociale huurwoningen opgesteld. Op basis van deze visie is nu overeenstemming bereikt over de spelregels voor het verdelen van sociale huurwoningen. De spelregels zijn aangepast en op elkaar afgestemd naar aanleiding van het samengaan van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

WoningNet Groningen

Doel van de gemeente en woningcorporaties is dat zij het voor woningzoekenden in de nieuwe gemeente Groningen zo eenvoudig mogelijk willen maken om een passende sociale huurwoning te vinden. De woningcorporaties hebben om die reden besloten om allemaal hetzelfde woonruimteverdeelsysteem te gebruiken: WoningNet Groningen. De ingangsdatum is gepland op 1 september 2021. Vanaf die datum kunnen de nieuwe spelregels ingaan.

Eerlijke verdeling

Roeland van der Schaaf, wethouder gemeente Groningen: "Ten Boer, Haren en Groningen zijn één gemeente en dat is een plek en een thuis voor iedereen. In onze gemeente willen we dat alle inwoners gelijke en eerlijke kansen hebben op een sociale huurwoning. Vrijkomende woningen willen we zo eerlijk mogelijk verdelen. We bereiken dat met onze nieuwe visie en de nieuwe spelregels. Daarnaast blijven we in onze gemeente sociale huurwoningen bijbouwen. We willen de wachtlijsten die er zijn niet verder op laten lopen."

Dezelfde regels

Jan Emmens, voorzitter huurdersorganisatie AH WOON: "Natuurlijk is het eerlijk als voor alle woningzoekenden in de gemeente Groningen dezelfde regels gelden. De corporaties legden die samen met de gemeente naast elkaar en wij werden daar als huurdersorganisaties nauw bij betrokken. Wij hebben ons ingezet voor opgebouwde rechten die mensen hebben, de belangen van nieuwe woningzoekenden en de aangepaste regels daarop getoetst. Voor de voormalige gemeente Ten Boer en Haren zijn overgangsregelingen gemaakt, zodat opgebouwde rechten behouden blijven. We vinden die aanpassingen goed doordacht en rechtvaardig."

Gezamenlijk doel

Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen namens alle corporaties uit de gemeente: "Ons belangrijkste gezamenlijke doel is dat alle woningzoekenden evenredige kansen hebben op een passende woonplek. We verwachten dat een toename in het aantal sociale huurwoningen, in combinatie met de nieuwe spelregels ervoor zorgen dat mensen meer slagingskans hebben als zij een sociale huurwoning zoeken. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de overgang van de gebieden Haren en Ten Boer naar Groningen. Binnenkort informeren we huurders en woningzoekenden over wat de nieuwe spelregels gaan betekenen. Ons advies is: kijk goed naar de informatie die je binnenkort krijgt."