U bent hier

Nieuws

Plan voor nieuwe woonvorm aan Hoofdweg in Harkstede

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier willen in Groningen een nieuwe woonvorm starten. Deze woonvorm is bedoeld voor een groep mensen bij wie bestaande woonvormen niet passen.

Meer kansen richting werk voor mensen met een uitkering

Het college stelt voor om per 1 november 2020 de re-integratieverordening en de verordening loonkostensubsidie te harmoniseren. Dit houdt in dat alle uitkeringsgerechtigden van de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen dezelfde ondersteuning gaan ontvangen in de zoektocht naar werk.

NOC*NSF Nationale Sportweek 2020

Groningen viert in september de start van het nieuwe sportseizoen.