U bent hier

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing Groningen, Haren en Ten Boer

Het hoofstembureau heeft vanmorgen in een openbare zitting op het Stadhuis de definitieve uitslag van de Gemeenteraadsverkiezing in de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer vastgesteld. De definitieve uitslag wijkt niet af van de voorlopige uitslag.

De uitslag luidt als volgt:

 • GroenLinks 11 zetels (21,0%)
 • PVDA 6 zetels (13,0%)
 • D66 5 zetels (10,7%)
 • SP 5 zetels (9,5%)
 • VVD 4 zetels (8,9%)
 • ChristenUnie 3 zetels (6,7%)
 • Partij voor de Dieren 3 zetels (6,6%)
 • CDA 2 zetels (5,4%)
 • 100% Groningen 2 zetels  (5,3%)
 • Stadspartij voor Stad en Ommeland 2 zetels (5,1%)
 • Student en Stad 1 zetel (3,4%)
 • PVV 1 zetel (3,3%)
 • Sportpartij 0 zetels (1,2%)

Er waren in de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer 190.162 stemgerechtigden. Daarvan bracht 44,1% hun stem uit. Het aantal geldige stemmen bedroeg 83.343. Er werden 197 blanco stembiljetten aangetroffen. Daarnaast waren er 234 ongeldige stemmen.

De verkiezingsuitslag en het proces-verbaal vindt u ook op de pagina met de verkiezingsuitslag.
We publiceren hier volgende week ook de uitslag per stembureau.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing Groningen, Haren en Ten Boer