U bent hier

De ogen en oren van Ten Boer

Gebiedsteam Ten Boer

Als inwoner van Ten Boer of de omliggende dorpen is het soms lastig met een initiatief of hulpvraag de goede weg in de nieuwe grote gemeentelijke organisatie te vinden. Aan de andere kant weten medewerkers van de gemeente Groningen niet altijd welke wensen en gevoeligheden leven onder bewoners. Het gebiedsteam Ten Boer fungeert als verbinding. “Wij zijn de oren en ogen van Ten Boer en omgeving”, aldus gebiedsmanager Dirk Keegstra.

Gebiedsteam Ten Boer

“We willen kennen en gekend worden. Dat betekent: weten wat er leeft en speelt. En bewoners helpen met hun zorgen en knelpunten als de gemeente daar iets aan kan doen.” Neem nu het onderwerp dat het meest prominent speelt in Ten Boer en omgeving: de gevolgen van de aardbevingen. “Mensen lopen in dit dossier vaak vast in allerlei procedures van bijvoorbeeld NCG, TCMG en NAM; ze zien door de bomen het bos niet meer. Ik snap dat ze het niet snappen. Ik bied een luisterend oor en kan helpen het proces van schadeafhandeling en versterking weer op gang te brengen”, zegt Jakob Kingma.

Ambassadeurs
Elk dorp voerde tot de herindeling afzonderlijk overleg met het voltallige college van B&W. Die korte lijnen missen bewoners een beetje. Het gebiedsteam kan daar een schakelrol in vervullen. Dirk: “Andersom bieden wij ook medewerkers van de gemeente aan om met meer of minder georganiseerde inwoners in contact te komen. Bijvoorbeeld bij vragen als: welke partijen moet je spreken in Ten Boer? En op welk moment ga je het gebied in om bewoners te laten meepraten over nieuw gemeentelijk beleid? We zijn de ‘vooruitgeschoven post van de gemeente richting de bewoners van het gebied’ en aanspreekpunt voor beleidsadviseurs en programmamanagers.”

Gemeentehuis Ten BoerDorpsbelangen
Het gebiedsteam begon in januari, hoe kijken ze zelf terug op de eerste 9 maanden? “In het begin liep het niet altijd soepel met bijvoorbeeld vragen over vergunningen en evenementen. Nu komen vooral de verenigingen en bewonersgroepen steeds meer naar ons toe met eigen ideeën. We hebben een budget van 100.000 euro voor initiatieven die vanuit de dorpen komen, dit onder verantwoordelijkheid van dorpswethouder Inge Jongman”, vertelt Dirk. Jakob: “Elk dorp heeft zijn eigen vereniging van dorpsbelangen. Ze constateerden zelf dat het voor het contact met de gemeente goed was om zich te verenigen. Zo ontstond Dorpenoverleg Ten Boer.” Dirk: “Wij helpen de dorpsverenigingen om via hun koepel op eigen kracht in de benen te blijven en gesprekspartner van ons gemeentebestuur te zijn.”

Betrokkenheid
“De mensen zijn gewend om te weten wat hier gebeurt en om mee te denken. Bijvoorbeeld wegwerkzaamheden in Lellens. Inwoners vinden het heel belangrijk om daarin mee te denken. De betrokkenheid en bereidheid om je in te zetten voor verenigingen en voor elkaar is groot. Mensen voelen zich medeverantwoordelijk voor hun leefomgeving.”

Valkuil
De valkuil voor de nieuwe gemeente is om door een stedelijke bril naar de dorpen in het gebied Ten Boer te kijken. “Zo staat het vrijwilligerswerk in de dorpen hier onder druk”, legt Ymke van der Wal uit die de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling vertegenwoordigt in het gebiedsteam. “Er is verhoudingsgewijs veel vrijwillige inzet in Ten Boer, maar door de versterkingsoperatie rondom de aardbevingen hebben mensen soms geen tijd of energie meer. En veel van het werk komt op dezelfde schouders neer. Je kunt die spanning op vrijwilligers niet vergelijken met een wijk in de stad. Daar is maatwerk voor nodig.”

Molen Ten PostAndere maat en schaal
Dirk: “Onderwerpen in de dorpen in Ten Boer kennen een andere maat en schaal dan wijken in de stad. Jakob: “Je kunt niet zomaar de stadse maatstaven overnemen voor dorpse situaties op het gebied van bijvoorbeeld verkeer, sportvoorzieningen en dorpshuizen.”

Lellens–Ville des Fleurs
Bij al dit soort zaken helpt het volgens Dirk dat het gebiedsteam een directe lijn onderhoudt met dorpswethouder Inge Jongman die geregeld op bezoek komt en wil weten wat er speelt en leeft. Hoe bekend is het gebiedsteam onder de eigen inwoners? “Wij hebben vooral veel contact met dorpsbelangen en verenigingen. Ik hoop dat andere mensen die ideeën hebben of hulp kunnen gebruiken ons ook weten te vinden. Onze deur staat wagenwijd open.” Ymke: “De inwoners van Lellens wilden bloemen aan de brug. Ze vroegen: doe ons de bakken, dan regelen wij als bewoners de rest.” Ook trok het gebiedsteam geld uit voor een nieuwe vloer voor het dorpshuis, een grasmaaier voor de boscommissie, extra jeugd- en opbouwwerk, theater in Garmerwolde en bijvoorbeeld The Voice of Ten Boer.

Behouden en versterken
Als vervolg op het samenwerkingsmodel Ten Boer-Groningen van de afgelopen ruim 10 jaar, kennen de meeste collega’s het gebied. Dirk: “Aan ons team de schone taak om dit te behouden en te versterken."