U bent hier

Nieuw scholenplan voor diverse scholen in Groningen-Zuid en Haren

Het college van B&W heeft het voornemen het Maartenscollege, ISG (international school Groningen) en de gehele GSV op de locatie Maartenscollege te huisvesten. Ook is het plan vervangende huisvesting voor een deel van het Montessori Vaklyceum aan de Vondellaan te realiseren. Verder zal de Brederoschool na een verbouwing de locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan in gebruik gaan nemen. Bovenstaande biedt een oplossing voor ruimtegebrek dat diverse scholen in Groningen Zuid hebben.

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: ”De diverse scholen in Groningen-Zuid en Haren zijn nauw met elkaar verbonden. Het is een enorme legpuzzel om voor gepaste huisvesting te zorgen. Ik denk dat we als gemeente, verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen, met deze oplossing er voor zorgen dat elke school de ruimte krijgt om het onderwijs te bieden dat zij voor ogen heeft”.

Uitwerking

De gemeente heeft de afgelopen tijd de mogelijkheden onderzocht. De uitwerking kan er volgens het college als volgt uit zien:

1)       Het Maartenscollege en ISG, te voorzien van aangepaste huisvesting (1.145 leerlingen). Op dezelfde locatie (het terrein bij de Hemmenlaan, de Rijksstraatweg en sportpark Esserberg) ook de GSV met 900 leerlingen volledig te huisvesten. De GSV zit nu nog op drie locaties.

Het is nog niet bekend of de scholen die op het terrein komen in een bestaand gebouw terecht komen, nieuwbouw krijgen of een combinatie daarvan. Dit wordt nader uitgewerkt.

In verband met het toenemende aantal leerlingen, wordt gekeken hoe een en ander verkeerskundig geregeld wordt. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de scholen in 2027 de heringerichte locatie in gebruik nemen.

2)       Het Montessori Vaklyceum aan de Vondellaan te voorzien van 1.000 m2 vervangende huisvesting. Een gedeelte van het gebouw van het Montessori Vaklyceum aan de Vondellaan is namelijk aan vernieuwing toe. De huidige semi permanente units worden hiermee verwijderd. Het nieuwe gedeelte van de school is naar verwachting begin 2026 klaar.

3)       De Brederoschool kan, na een verbouwing de locatie van de voormalige Tamarisk aan de Van Ketwich Verschuurlaan in najaar 2022 in gebruik nemen. De Tamarisk is namelijk verhuisd naar de nieuwe MFA De Wiardt. Ook de locatie Ina Boudierplantsoen 3 waar de Brederoschool nu zit, blijft in gebruik. 

Samenhangend plan

In de afgelopen periode heeft de gemeente Groningen nauw samengewerkt en intensief overleg gevoerd met de betrokken schoolbesturen en scholen. Wethouder Carine Bloemhoff: “Alle scholen en besturen hebben de handen ineen geslagen om tot een lange termijn oplossing te komen. Daarmee ligt er nu een uniek en samenhangend plan waar alle scholen mee uit de voeten kunnen.”

Voorbereidingskrediet

Daarnaast zijn ook de omwonenden van de betrokken locaties geïnformeerd. Het college vraagt de raad een aanvullend voorbereidingskrediet van ruim 4,5 miljoen beschikbaar te stellen om bovenstaande plannen verder uit te werken.