U bent hier

Nieuws

Raadsleden bezoeken Voedselbank

Aandacht voor Tienpuntenplan voor verbetering positie allerarmsten.

Zorgorganisaties en scholen samen tegen suïcide

Betere herkenning van signalen van suïcidaal gedrag bij jongeren en handvatten om daarna adequaat en efficiënt te handelen. Dat is het doel van het Suïcidepreventieplan voor jongeren in Groningen, een gezamenlijk initiatief van verschillende ketenpartners, verzameld in de werkgroep Suïcidepreventie bij jongeren.