U bent hier

Brand Holland Casino Groningen (update - 21 september 17u10)

Veelgestelde vragen en antwoorden na de brand in het Holland Casino in Groningen.

Laatste ontwikkelingen

Vrijdag 22 september is er een inspectie van het pand van Holland Casino. Deze inspectie is ter voorbereiding op de sloop. Wanneer het sloopplan definitief is, dan worden omwonenden daarover geinformeerd.

Maandag 25 september worden water en elektriciteit aangelegd voor de eerder geplaatste bouwketen. Die werkzaamheden kunnen zichtbaar of hoorbaar zijn voor mensen in de omgeving.

Schade

Na de berging wordt bekeken in hoeverre de auto's schade hebben. Hoe dat gebeurt, hangt af van de eigen verzekeraar. Is er geen of nauwelijks schade dan kunnen de eigenaren mogelijk weer beschikken over hun auto.

Contactpersoon

Bij individuele vragen waar u geen oplossing voor heeft gevonden, kunt u contact opnemen met de gemeente via 14050 of via ons contactformulier. U krijgt dan een casemanager toegewezen, die wordt uw aanspreekpunt binnen de gemeente. De casemanagers nemen niet de problemen van u over, maar begeleiden u naar de juiste instantie of helpen u met het zoeken naar het antwoord op uw vraag.

Schadeafhandeling

Waar kan ik terecht met schade en eventuele claims?

U kunt bij uw eigen verzekeraar terecht voor vragen over schade en declaraties. Dit geldt ook voor huiseigenaren die kamers verhuren. Studenten die hun kamer niet verzekerd hebben, kunnen de schade verhalen via de verzekering van het pand waar ze hiervoor woonachtig waren.

Bij schade, vragen of declaraties eerst contact op nemen met de eigen verzekeraar. Schademeldingen ook doorsturen naar de schade expertise  adviseur van het casino via: r.kruithof@vonrethexpertise.nl Bent u niet verzekerd, dan ook mailen naar de verzekeraar van het casino.

Indien u hierbij problemen ondervindt dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14050.

Kan ik mijn kosten voor verblijf elders ergens declareren?

Dat kan bij uw eigen verzekering. Ook hiervoor geldt dat u bij eventuele problemen contact kunt opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14050.

Verkeersmaatregelen

Bedrijven/panden op het Gedempte Kattendiep vanaf het City Hotel tot het Schuitendiep zijn vanaf het Schuitendiep bereikbaar. Bedrijven/ panden op het Gedempte Kattendiep vanaf het City Hotel richting het Gedempte Zuiderdiep en de gebruikers van de parkeergarage in de Kleine Peperstraat kunnen een aangepaste route volgen. Voor hen is vanaf het Schuitendiep WZ. een omleiding aangegeven met borden.

Deze route loopt via de Steentilbrug, Damsterdiep, Europaweg, Griffeweg, Trompsingel, Zuiderpark, Hereplein, Herestraat, Gedempte Zuiderdiep. Verkeer dat uit de parkeergarage Kleine Peperstraat komt, kan de route via Ged. Kattendiep naar de Oosterstraat volgen, om vervolgens af te vloeien via Grote Markt, Gelkingestraat, Ged. Zuiderdiep secundaire rijbaan z.z. naar de Rademarkt.

Laad- en losverkeer bestemd voor de omgeving Oosterstraat/Gelkingestraat kan eveneens aanrijden via Hereplein, Herestraat, Gedempte Zuiderdiep busbaan naar de Oosterstraat.
De bebording in de Herestraat en het Gedempte Zuiderdiep (busbaan) is aangepast op de tijdelijke situatie. Deze maatregelen zijn van kracht zolang de stremming van de hoofdrijbaan Gedempte Kattendiep ter hoogte van het Casino nodig is.

Woningen en directe omgeving

Hoeveel woningen zijn er ontruimd geweest?

Het gaat om enkele tientallen woningen aan het Gedempte Kattendiep, Schuitendiep, Achter de Muur en een deel van het Pepergasthuis.

Hoe heeft de gemeente de communicatie met de getroffenen nu georganiseerd?

Een deel van de mensen die opgevangen is, is de dag na de brand bijgepraat door burgemeester Den Oudsten over de stand van zaken. Voor de bewoners zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd. We staan in nauw contact met bewoners en ondernemers en houden ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via verschillende kanalen.

Hoe ik mijn huis het beste schoonmaken?

U kunt uw huis ventileren door ramen en deuren open te zetten. U kunt uw ventilatiesysteem weer aanzetten. Wanneer de rooklucht in bijvoorbeeld de gordijnen zit, kunt u deze wassen. U kunt de roet in uw huis schoonmaken met water en groene zeep. U kunt ook een professioneel reinigingsbedrijf inschakelen. Dat kan via uw casemanager (zie bovenaan deze pagina).

Heeft deze brand ook gevolgen voor mijn ventilatiesysteem (WTW)?

Woont u in de directe omgeving van de brand of lag uw woning langere tijd in de rook? En maakt u zich zorgen over de werking van uw ventilatiesysteem na deze brand? Dan kunt u hem laten controleren door de installateur die hem geplaatst heeft (bij een koopwoning) of neem contact op met de eigenaar van de woning (woningcorporatie of huisbaas).

Veiligheid en gezondheid

Is er asbest vrijgekomen bij deze brand?

Bij de brand zijn asbesthoudende materialen vrijgekomen met het bluswater. Het gaat in het geval van het casino om hechtgebonden asbest. Dit heeft als eigenschap dat er minder vezels vrijkomen dan bij niet-hechtgebonden asbest. Mogelijk kunnen ook asbestvezels met de rook zijn verspreid. Van asbest is bekend dat vrijkomende losse vezels bij inademen een risico voor de gezondheid kunnen opleveren. Omdat de blootstelling aan deze vezels gedurende de brand voor u zeer gering is geweest, zeker wanneer we dit vergelijken met de hoeveelheid asbestvezels die u dagelijks al inademt, is het risico dat u eventueel hebt gelopen gedurende de brand verwaarloosbaar klein geweest. (Citaat GGD Groningen)

Zijn er gezondheidsrisico’s voor omwonenden?

Van asbest is bekend dat het vrijkomen van losse vezels, bij inademing, een risico voor de gezondheid kan vormen. Omdat de blootstelling aan losse asbestvezels tijdens de brand voor u waarschijnlijk gering is geweest, en er sprake was van hechtgebonden asbest, is het risico dat u hebt gelopen gedurende de brand verwaarloosbaar klein.

Ik ben zwanger. Loopt mijn ongeboren kind of ik extra risico?

Nee, er is geen extra risico voor zwangere vrouwen. Er is geen risico voor het ongeboren kind.

Lopen kinderen meer risico dan volwassenen?

Kinderen zijn niet gevoeliger voor asbestvezels. Maar vanwege hun lange levensverwachting zullen zij na blootstelling wel de asbestvezels lang in hun lichaam meedragen. Daarom hebben kinderen na blootstelling aan asbest uiteindelijk een grotere kans op het ontwikkelen van mesothelioom of longkanker. Daarnaast kunnen kinderen in bepaalde gevallen een hogere blootstelling aan asbestvezels hebben, doordat ze bijvoorbeeld kruipen of veel op de grond spelen. Kinderen lopen ook meer risico asbestvezels in te ademen als ze met brandresten spelen. Het is daarom belangrijk uw kind op een schone plek te laten spelen.

Wat gebeurt er met asbestvezels die worden ingeademd?

Vezels kunnen door inademen in de longen terechtkomen. Sommige vezels worden weer uitgeademd en andere worden door het lichaam afgevoerd. Soms blijven vezels in de longen achter en kunnen na vele jaren longkanker of mesothelioom (long- of buikvlieskanker) veroorzaken.

Kan getest worden of ik asbestvezels heb ingeademd?

Nee, hier bestaat geen test voor. Asbestvezels zijn ook niet zichtbaar op röntgenfoto’s.

Ik heb in de rook gestaan. Heb ik dan extra asbestvezels binnengekregen?

De kans dat u veel asbestvezels heeft ingeademd is klein.

Kan er asbest rondom mijn woning liggen?

Dinsdag 29 en woensdag 30 augustus is de omgeving van het casino gecontroleerd op asbest. In de tuinen en op de dakterrassen en daken is geen asbest gevonden. Deze controle is uitgevoerd door een deskundig en onafhankelijk onderzoeksbureau. Uw tuin, dakterras en/of balkon kunt u veilig betreden.

Ik moet erg hoesten, heb ik asbestvezels ingeademd?

Inademen van asbestvezels veroorzaakt geen klachten als hoesten. Mogelijk heeft u in de rook gestaan waardoor uw luchtwegen zijn geïrriteerd. Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf. Als de klachten toch lang blijven aanhouden, kunt u het beste uw huisarts raadplegen. Mensen met bestaande luchtwegklachten kunnen hier sneller last van krijgen.

Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid?

Met vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Milieukunde van GGD Groningen (050-3674000). Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts.

Auto's / Parkeergarage

Wat is de status van de auto’s?

Donderdag 14 september zijn op één na alle auto’s uit de parkeergarage gehaald en meegenomen door een bergingsbedrijf. Alle auto’s zijn eerst gecontroleerd. Op één auto zijn asbestdeeltjes op het dak gevonden. Deze auto is veilig ingepakt en blijft uit voorzorg in de parkeergarage. Het is nog onduidelijk wanneer deze auto wel uit de garage wordt gehaald en waar het asbest vandaan komt.

De garage blijkt voor een groot deel intact en er zijn voor zover nu bekend geen auto’s uitgebrand. Het is niet bekend wat het effect op auto’s is van eventuele hoge temperatuur, de rook- en roetontwikkeling en het bluswater.

Wat moet ik als eigenaar doen?

De eigenaren moeten zelf melding doen bij hun verzekering. Wij adviseren de eigenaren van de auto’s een e-mail te sturen naar r.kruithof@vonrethexpertise.nl. In deze e-mail graag de volgende zaken vermelden:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Kenteken auto
  • Merk auto

Daarna ontvangt u bericht zodra de auto kan worden vrijgegeven.

Hoe en wanneer worden de auto’s geborgen?

Donderdag 14 september worden op één na alle auto’s uit de parkeergarage gehaald en meegenomen door een bergingsbedrijf. Alle auto’s zijn eerst gecontroleerd. Op één auto zijn asbestdeeltjes op het dak gevonden. Deze auto is veilig ingepakt en blijft uit voorzorg in de parkeergarage. Het is nog onduidelijk wanneer deze auto wel uit de garage wordt gehaald en waar het asbest vandaan komt.

Schade

Na de berging wordt bekeken in hoeverre de auto's schade hebben. Hoe dat gebeurt, hangt af van de eigen verzekeraar. Is er geen of nauwelijks schade dan kunnen de eigenaren mogelijk weer beschikken over hun auto.

Het pand van Holland Casino

Wat gebeurt er nu met het casinopand?

Het pand wordt gecontroleerd gesloopt. Een sloopbedrijf stelt een sloopplan op en de gemeente toetst dit plan. Vrijdag 22 september is er een inspectie van het pand van Holland Casino. Deze inspectie is ter voorbereiding op de sloop. Wanneer het sloopplan definitief is, dan worden omwonenden daarover geinformeerd.

Maandag 25 september worden water en elektriciteit aangelegd voor de eerder geplaatste bouwketen. In die keten zijn de tijdelijke kantoren van Holland Casino. De werkzaamheden kunnen zichtbaar of hoorbaar zijn voor mensen in de omgeving.

Waarom is de brandweer nog steeds af en toe aan het blussen?

De brandweer heeft sinds de brand een aantal keer nageblust. Woensdag 6 september heeft de brandweer besloten met een hoogwerker het dakleer te inspecteren en te verwijderen, zodat het bluswater beter in het pand kan komen en eventueel smeulende delen worden geblust. Bij branden van deze omvang is het heel normaal dat de vlammen soms opnieuw oplaaien. De bewaking ter plaatse houdt het gebouw in de gaten en belt de brandweer wanneer nodig.

Hoe wordt voorkomen dat asbest zich verspreidt uit het pand?

Het losliggende materiaal in de open ruimtes aan de voorzijde van het pand is met purschuim vastgelijmd om verdere verspreiding te voorkomen.

Is het pand stabiel?

Er is geen instortingsgevaar aan de zijkanten van het pand. De voorkant is wel instabiel, daarom is deze afgezet met hekken zodat er niemand bij kan komen. Voor het pand staan zandgevulde containers. Die voorkomen dat het omliggende gebied gevaar loopt.

Komt er een alternatieve locatie voor Holland Casino?

Daar zal nog naar gekeken worden.

Oorzaak

Is al bekend wat de oorzaak is van de brand?

Nee, de oorzaak is niet bekend. Het pand is te gevaarlijk om te betreden voor onderzoek. Daarom heeft de brandweer eerst met een robot en later met een drone beelden gemaakt. De brandweer roept mensen op die video-opnames hebben gemaakt van de brand, om die te mailen naar: publieksbeelden@vrgroningen.nl

Zat er een sprinklerinstallatie in het pand?

Er zat geen sprinklerinstallatie in het pand van Holland Casino. Dit is niet wettelijk verplicht. Het pand voldeed aan de wettelijke voorschriften als het gaat om brandveiligheid.