U bent hier

Biodiversiteit van de bebouwde omgeving versterken door toevoegen van natuur en groen

Het college van B&W van de gemeente Groningen heeft de conceptregeling Natuurinclusief Bouwen vastgesteld.

De conceptregeling is een uitwerking van het door de gemeenteraad aangenomen initiatiefvoorstel van de fracties van Groen Links, Partij voor de Dieren en D66. Met de conceptregeling wordt ingezet om de biodiversiteit van de bebouwde omgeving te versterken. 

Drie onderdelen

Bij de regeling wordt ingezet om natuurinclusieve maatregelen toe te passen op drie onderdelen van een gebouw. Het gaat ten eerste om maatregelen in de gevel zoals nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen. Ook het vergroenen van de gevel en het dak is een belangrijk aspect om een gebouw natuurinclusief te maken. Tot slot is het ook van belang om de directe omgeving van een gebouw natuurinclusief te maken door meer groen toe te passen en verharding terug te dringen. Er is een overzicht gemaakt met maatregelen waaruit kan worden gekozen.  

Toetsingskader bij vergunningverlening 

De regeling gaat onderdeel uitmaken van het vergunningsverleningsproces. Een aanvraag voor een vergunning wordt getoetst aan de uitgangspunten uit de regeling. Het gaat hier niet alleen om nieuwbouwprojecten maar ook om herontwikkeling en verbouw van bestaande bebouwing. 

Goed voor gezondheid en portemonee 

Naast het vergroten van de biodiversiteit dragen natuurinclusieve maatregelen bij aan het verminderen van wateroverlast en hittestress. Groen op en aan gebouwen zorgt voor een aangenamer binnenklimaat doordat het een isolerende werken heeft. De combinatie van groene daken en zonnepanelen levert doorgaans een hoger rendement op. En zowel het dak als zonnepanelen hebben een langere levensduur. Groen in de directe omgeving heeft tevens een positief effect op de gezondheid. 

Regeling open voor inspraak

Nu de conceptregeling in concept klaar is, geeft het college het plan vrij voor inspraak. De inspraaktermijn is van vrijdag 1 oktober t/m vrijdag 12 november. Iedereen die wil kan een reactie indienen. De regeling is te raadplegen op de pagina Natuurinclusief Bouwen. Daar is ook een reactieformulier in te vullen. De ontvangen reacties worden zo goed als mogelijk verwerkt in de definitieve regeling. Naar verwachting is de definitieve regeling in januari 2022 gereed.