U bent hier

Bermbeheer Haren wordt ecologisch

De gemeente Groningen heeft, samen met verschillende belangengroepen en een specialistisch groen adviesbureau, onlangs het ‘Beheerplan ecologisch bermbeheer Haren’ opgesteld. Hiermee sluit het bermbeheer in Haren aan op de rest van de gemeente Groningen. 

Het beheerplan is specifiek geschreven voor het gebied Haren, Glimmen, Noordlaren en Onnen en biedt een houvast om het groenbeheer de komende jaren op een flexibele manier in te vullen. “Het plan sluit aan op het gemeentelijk beleid", vertelt Hemmo Jager, specialist ecologie van Stadsbeheer. Het groenbeheerplan Vitamine G is in juni 2020 door de gemeente vastgesteld en toont ambitie om meer biodiversiteit binnen de gemeente te krijgen.

Ecologisch maaien

Om dit te realiseren gaat de gemeente ook in Haren en omgeving voortaan ecologisch maaien. “Door gefaseerd te maaien creëer je een betere leefwereld voor insecten zoals vlinders maar ook schuilplekken voor kleine zoogdieren zoals egels”, legt Hemmo uit. “Per soort berm wordt gekeken welk beheertype het beste past. Bij sommige bermen is het goed om het maaisel een paar dagen te laten liggen zodat de zaadjes en insecten zich nog kunnen verspreiden. Bij andere bermen moet dit juist snel opgezogen worden omdat de aanwezige bloemen daar meer bij gebaat zijn.” 

Samenwerken

In de voormalige gemeente Haren werd er tweemaal per jaar volledig gemaaid. “Tijdens bewonersbijeenkomsten werd duidelijk dat de bewoners een voorkeur hadden voor een meer ecologische manier van maaien. Samen met Stichting Landelijk Gebied Haren, Duurzaam Glimmen, Dorpsbelangen Onnen, Dorpsbelangen Noordlaren en een vertegenwoordiging van agrariërs uit de omgeving, heeft de gemeente gekozen voor een duurzamer beleid op het gebied van biodiversiteit. 

Eikenprocessierups

“Ecologisch bermbeheer heeft niet alleen het voordeel dat er meer bloemen en insecten komen”, vertelt Hemmo. “Een bijkomend voordeel is, dat door het creëren van meer biodiversiteit agressieve elementen als de eikenprocessierups op een biologische manier wordt bestreden. In het hogere gras komt namelijk de sluipwesp, een natuurlijke vijand van de rups, voor.”

Flexibiliteit 

“Dit jaar nemen we de voormalige gemeente Haren voor het eerst mee volgens het nieuwe beheerplan. Wat nog goed is om te vermelden,” benadrukt Hemmo, ” is dat het hier om een flexibel document gaat. Als we op termijn zien dat een andere aanpak beter werkt, dan passen we dat uiteraard aan. Die flexibiliteit is wat we samen met onze partners graag willen.”