U bent hier

Architect voor nieuwbouw VRIJDAG bekend

Het ontwerp voor de nieuwbouw van VRIJDAG aan de Sint Jansstraat/Nieuwe Markt is door B&W voorlopig gegund aan de Amsterdamse architecten-combinatie NEXT/Koschuch. Hun voorlopig schetsontwerp voldoet het beste aan de gestelde uitgangspunten.

De nieuwbouw bestaat uit een aantal deelontwerpen die samen met de rijksmonumenten ter plaatse een geheel opleveren dat zich op een aantrekkelijke manier voegt in de directe omgeving. Over een jaar kan het definitief ontwerp klaar zijn en volgen aanbesteding en bouw. In de zomer van 2025 volgt dan ingebruikname.

Combinatie activiteiten

De nieuwbouw voor VRIJDAG biedt straks ruimte aan een veelheid aan cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst en bevat een theaterzaal en een concertzaal die toegerust zullen zijn voor gebruik door amateurkunstenaars. De nieuwbouw biedt niet alleen plaats aan de activiteiten die VRIJDAG momenteel organiseert aan de Sint Jansstraat, ook de activiteiten van VRIJDAG op de locaties Walstraat en Noorderbuitensingel zullen verplaatst worden naar de nieuwbouw.

Verschillende bouwelementen

Het nieuwe complex krijgt verschillende bouwelementen waardoor een even levendig als passend geheel ontstaat. Op de hoek met de Schoolstraat komt een gebouw van vijf bouwlagen dat het huidige pand vervangt. De beide rijksmonumenten ernaast blijven op hun beurt net zoals nu deel uitmaken van VRIJDAG. Achter de beeldbepalende voorgevel van de voormalige drukkerij daar weer naast komt nieuwbouw. Aan de kant van de Nieuwe Markt komt over de volle breedte nieuwbouw over vier bouwlagen.

Binnenplaats

Naast veel oefenruimten en leslokalen komen er ook uitvoeringszalen en kantoren. Er ontstaat in het midden wederom een binnenplaats die het nodige groen krijgt. Een monumentale boom die daar nu staat, zal helaas moeten worden gekapt. De wortels blijken zodanig breed te zijn uitgegroeid dat verplanten onmogelijk is. Er komen ter compensatie verschillende grote bomen terug in het plangebied of de naaste omgeving.

Toekomstbestendigheid

De procedure voor de Europese architectenselectie heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden. In eerste instantie hebben zich 35 bureaus aangemeld. In een eerste selectiefase zijn daaruit 4 bureaus/combinaties geselecteerd voor de gunningsfase. Onderdeel van deze fase was het maken van een voorlopig schetsontwerp. Er is getoetst op zowel verschillende stedenbouwkundige uitgangspunten, de gebruiks¬kwaliteit en de toekomstbestendigheid. De gemeenteraad heeft voor de kosten van nieuwbouw in december 2020 een krediet beschikbaar gesteld van € 37,4 miljoen.

Appartementen

Op termijn komt - los van dit project – op de hoek van de Popkenstraat/Nieuwe Markt een blok met appartementen en een commerciële functie op de begane grond. Het pand Martinikerkhof 11 op de hoek met de Popkenstraat blijft behouden.