U bent hier

Leefbare stad met een open landelijk gebied

Groningen groeit flink in inwoners en banen. Groningen kiest ervoor de groei op te vangen in de bestaande stad en de groene ruimte tussen Groningen, Haren en Ten Boer open te houden. Dit is een van de keuzes die staat in de ontwerp-omgevingsvisie ‘Levende Ruimte, het vervolg op The Next City’. Het is een actualisatie van de visie uit 2018. De samenvoeging van de meer landelijke gemeenten Haren en Ten Boer en de stedelijke gemeente Groningen heeft het perspectief op de gemeente verruimd en meer divers gemaakt

In de omgevingsvisie staan de keuzes die Groningen maakt om richting te geven aan hoe de gemeente er over 15 jaar uitziet. Er zijn een aantal nieuwe thema’s op de agenda gezet. Denk hierbij aan de kwaliteit van het natuur- en cultuurhistorisch landschap, duurzame landbouw, de vrijetijdseconomie en de sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen in het landelijk gebied.

"Groei omarmen"

Wethouder Ruimtelijke Ordening Roeland van der Schaaf: ‘’We willen de groei omarmen, maar ook duidelijk richting geven. We bouwen 2000 woningen per jaar en willen tegelijkertijd het groen tussen Groningen, Haren en Ten Boer sparen. Dit betekent bouwen in de bestaande stad. Voorbeelden zijn Suikerzijde en Stadshavens en de herontwikkeling van het Stationsgebied en Meerstad-Eemskanaalzone. Leefkwaliteit staat daarbij voorop, daarom investeren we ook in de parken en recreatiegebieden, zoals het Stadspark, Kardinge, het nieuwe Zuiderplantsoen en park Meerstad.’’

Maatwerk

Meer woningen bouwen én meer groen ontwikkelen is zeker mogelijk. De auto krijgt in de mobiliteitsvisie ‘Groningen Goed op Weg’ een ondergeschikte rol. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor groen in de buurten en wijken. Groen dat ook gebruikt kan worden voor sporten. Er wordt volop geïnvesteerd in de wijk- en dorpsvernieuwing. Hierbij is maatwerk het uitgangspunt.

Sociale opgaven

Groningen kent een aantal forse sociale opgaven op het gebied van onder andere armoede en de specifieke behoeften op het gebied van wonen, mobiliteit en voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen. In deze omgevingsvisie zoekt Groningen nadrukkelijk de mogelijkheid om met ruimtelijke thema’s ook sociale thema’s aan te pakken. Sociale vernieuwing kan dus worden aangejaagd met ruimtelijke ontwikkeling.

Participatie

Diverse bewoners en belanghebbenden hebben al over de omgevingsvisie meegedacht. Daarnaast is er zoveel mogelijk aangesloten bij andere inmiddels afgeronde trajecten, zoals het groenplan en de woonvisie. Maar ook bij nog vast te stellen visies, zoals de strategie werklocaties, beleidskader zonneparken, de retailvisie en de mobiliteitsvisie.

Inspraak

Van 7 oktober tot 4 november 2021 ligt de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage en is het mogelijk een zienswijze in te dienen inspraakperiode ontwerp-omgevingsvisie.

Naar verwachting wordt in januari 2022 de definitieve omgevingsvisie voorgelegd aan de gemeenteraad.