U bent hier

Aanpak parkeeroverlast in meerdere wijken

Het College van B&W wil, mede op verzoek van inwoners, betaald parkeren invoeren in meerdere wijken in Groningen. Op die manier wil het college de parkeerdruk in de stad omlaag brengen. Het college kiest er deze keer voor om parkeeroverlast niet per wijk op te lossen, maar betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren. Zo wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

Philip Broeksma, wethouder Verkeer & Vervoer: “In deze wijken klagen bewoners over de parkeerdruk. Zij willen graag weer in hun eigen straat parkeren. Door in deze wijken betaald parkeren in te voeren willen we dat weer mogelijk maken. Forenzen kunnen parkeren op de gratis P+R terreinen aan de rand van de stad. Zo is er meer plek voor de bewoners om hun auto in hun eigen straat te parkeren. Door een lagere parkeerdruk ontstaat er op termijn ook meer ruimte om straten anders in te richten. Bewoners hebben zelf een belangrijke stem in de vraag of we dat doen met groen, met speelplekken of met bijvoorbeeld ontmoetingsruimte.”

Schil

De wijken waar het college maatregelen wil nemen liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, Helpman, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de Stadshavens, De Suikerzijde, de nieuwe woontoren aan de Regattaweg en het Stadspark worden op termijn meegenomen. Ook wil het college betaald parkeren invoeren in de delen van de Oosterparkwijk en de Indische Buurt waar parkeren nu nog gratis is.

Prijs

De prijs van een parkeervergunning in deze wijken ligt lager dan de prijs van een vergunning dichterbij de binnenstad. Een bewonersvergunning kost iets meer dan € 49,- per jaar. Dat is iets meer dan € 4,- per maand. Een bezoekersvergunning kost datzelfde bedrag. De opbrengsten komen ten goede aan het verbeteren van de inrichting van de straten.

Goedkoper

Om de begrenzing van de nieuwe wijken zo logisch mogelijk te houden, worden de Tuinwijk, De Linie, Helpman Oost en Selwerd-Zuid (waar nu al betaald parkeren geldt), in de derde schil ondergebracht. Een parkeervergunning wordt daar dus goedkoper. 

Samenspraak

Als de raad akkoord gaat wordt in oktober een begin gemaakt met het invoeren van betaald parkeren in deze wijken. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de betrokken bewonersorganisaties. Het invoeren kost twee jaar. De laatste wijken zijn in de lente van 2023 aan de beurt.