U bent hier

11 oktober 2019: Coming Outdag

Martinitoren Groningen met regenboogvlaggen

Op vrijdag 11 oktober 2019 hijsen alle Groninger gemeenten vanaf 08.30 uur in estafettevorm en op alfabetische volgorde de Regenboogvlag in het kader van Coming Outdag 2019.

De gemeente Appingedam geeft het startsein en hijst de vlag om 08.30, de gemeente Westerwolde sluit de reeks af om 08.41. Daarna gaan de burgemeesters en wethouders onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers in gesprek met lhbti-inwoners en belangstellenden over de vraag of je in je eigen leef- en werkomgeving jezelf kunt en mag zijn.

Het initiatief voor het opstellen van een Regenboogconvenant kwam vanuit een motie die in oktober 2017 is aangenomen door Provinciale Staten van Groningen. Het convenant is opgesteld door een werkgroep bestaande uit Statenleden, vertegenwoordigers van de VGG, provincie, COC Groningen en Drenthe en Discriminatie Meldpunt Groningen.

Op 11 oktober 2018 ondertekenden de Groninger gemeenten dit convenant, waarin zij afspraken zich in te zetten voor de veiligheid weerbaarheid, sociale acceptatie en zichtbaarheid van lhbti-inwoners in onze provincie, zodat iedereen zichzelf kan zijn. Met het hijsen van de regenboogvlag geven de Groninger gemeenten een zichtbare boodschap af aan alle werknemers, burgers en organisaties om open te staan voor seksuele en genderdiversiteit.

Eigen keuzes maken

Doel van de Coming-outdag is dat iedereen zichzelf kan zijn en eigen keuzes kan maken. Dat geldt ook voor ‘uit de kast komen’. Iedereen beleeft liefde, vriendschap, seksualiteit en gender op een persoonlijke manier en dus maakt iedereen eigen afwegingen, die rekening houden – of juist breken - met familie, culturele tradities, gebruiken of religie. Daarom is het voor sommige mensen belangrijk om ‘uit de kast te komen’ en zoeken anderen naar eigen woorden en symbolen om uiting te geven aan gevoelens. Het één is niet beter dan het andere. Het gaat er om dat iedereen zichzelf kan zijn en doet wat goed voelt.

Noodzaak

Coming Outdag is een Amerikaans initiatief uit 1988 om iedereen die ‘nog in de kast zit’ aan te moedigen zich niet langer schuil te houden. Sinds 2009 wordt 11 oktober ook in Nederland georganiseerd. Nederland behoort tot de landen in Europa die het meest positief over homoseksualiteit denken maar aandacht vragen voor acceptatie van seksuele diversiteit blijft hard nodig. Twee zoenende mannen of vrouwen in de openbare ruimte worden nog altijd als meer aanstootgevend ervaren dan een man en een vrouw die zoenen (resp. 32%, 23% en 12%). Lesbische, homoseksuele en biseksuele (lhb) personen hebben meer problemen dan heteroseksuelen op het werk. Lhb’s hebben bijvoorbeeld vaker met intimidatie op het werk te maken en hebben vaker burn-out verschijnselen. Transgenders zijn vaker werkloos en hebben vaker een laag inkomen dan niet-transgenders. Ook in de openbare ruimte ervaren lhbt’s meer problemen. Zij voelen zich op veel plekken minder veilig en worden vaker slachtoffer van geweld dan heteroseksuelen. [Bron: CBS].

Regenboogvlaggen

Traditiegetrouw hijst de gemeente Groningen op Coming Outdag twee enorme regenboogvlaggen vanaf de Martinitoren in aanwezigheid van het gemeentebestuur en een afvaardiging van de lhbti-gemeenschap.