U bent hier

10 jaar brugfunctionaris in de gemeente Groningen

Brugfunctionarissen in de gemeente Groningen

In de gemeente Groningen bestaat de zogeheten “brugfunctionaris” 10 jaar. Een brugfunctionaris wordt ingezet op scholen waar een hoog percentage kinderen opgroeit in achterstandsituaties. Op 16 scholen (basis en voortgezet) in de gemeente Groningen is een brugfunctionaris aanwezig. Zij bieden hulp en ondersteuning aan gezinnen. Bijvoorbeeld met informatie over regelingen en vergoedingen en andere extra’s (als sporten en muziekles) voor kinderen. Ook bieden ze een luisterend oor. De gemeente heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de inzet van de brugfunctionaris. De belangrijkste conclusie is dat deze functionaris een onmisbare rol speelt op de scholen en ervoor zorgt dat de kansengelijkheid bevorderd wordt.

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: ” Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en actief mee te doen, ongeacht hun afkomst. Maar niet ieder kind heeft een makkelijke thuissituatie. De brugfunctionaris helpt het kind en gezin bij wat nodig is. Want ieder kind verdient het om erbij te horen, te lachen en te genieten.  De afgelopen 10 jaar is gebleken dat de brugfunctionaris echt het verschil kan maken en dat vind ik heel fijn om te zien”.

Brugfunctionaris Sharon Lawson: “Ik ben brugfunctionaris vanaf het eerste uur. Ik zie dat mijn hulp aan ouders en kinderen mooie resultaten oplevert! Veel kinderen leven op als er net even iets meer mogelijk is, doordat ze bijvoorbeeld kunnen sporten of eindelijk een fiets krijgen. Dat is waar ik het voor doe. Uiteindelijk moeten alle kinderen namelijk dezelfde kansen in het leven krijgen en daar draag ik graag aan bij.”

De brugfunctionarissen worden door het Rijk en de gemeente bekostigd. De gemeente gaat door met de inzet van brugfunctionarissen. Uit het onderzoek blijkt dat brugfunctionarissen die al werkzaam zijn op een school meer tijd/uren nodig hebben om hun werk nog beter te kunnen doen. Meer tijd zorgt ervoor dat de functionaris nog zichtbaarder en toegankelijker wordt. Ook blijkt dat een goede afstemming tussen de functionaris en andere instanties als de WIJ en netwerken in de wijk (buurthuis, verenigingen) onmisbaar is. Hier wordt de komende tijd dan ook nog meer op ingezet.

Tijdens een seminar op 29 maart spraken betrokkenen (o.a. scholen, gemeente, de WIJ, en het jeugdeducatiefonds) over het verleden, het heden en de toekomst van de brugfunctionaris. Algemene conclusie was dat alle partijen de toegevoegde waarde van de brugfunctionaris inzien en zich willen inspannen om hier een goed vervolg aan te geven.

Kijk het seminar terug via platform.forum.nl. Of bekijk de film De Brugfunctionaris in de gemeente Groningen.