Zwerfsteen in de tas voor aandacht voor jongerendakloosheid

Berndt Benjamins krijgt zwerfsteen van dakloze jongere om aandacht te vragen voor jongerendakloosheid

Ook in Groningen zijn dak- en thuisloze jongeren. Om daar aandacht voor te vragen draagt plaatsvervangend voorzitter van de Groningse gemeenteraad Berndt Benjamins een zware baksteen in z’n tas.

Benjamins kreeg deze zwerfsteen op dinsdag 21 mei uit handen van een dak- en thuisloze jongere. Deze zwerfsteen is symbolisch voor de last die dakloze jongeren met zich meedragen. Overal waar Benjamins komt, zal hij namens de gemeenteraad aandacht vragen voor het probleem van dak- en thuisloze jongeren in Groningen en aangeven dat de Groningse gemeenteraad het belangrijk vindt dat dit probleem wordt aangepakt.

Benjamins kreeg de zwerfsteen bij een werkconferentie van Overbrug. Dat is een zogenaamde netwerkorganisatie van Groningse instanties voor hulp en ondersteuning aan jongeren in de problemen, ook dakloze jongeren. De deelnemers bespraken hoe de hulp aan dakloze jongeren in Groningen kan worden verbeterd, bijvoorbeeld met een voorziening voor acute opvang.

Benjamins draagt de zwerfsteen een week bij zich. Overal waar hij komt, vraagt hij aandacht voor jongerendakloosheid in Groningen. Hij vertelde dat de gemeente Groningen mee wil doen aan het Actieprogramma Dak en Thuislozen van het Rijk. Twaalf gemeenten doen als ‘pilotgemeenten’ al mee om met ondersteuning van het ministerie van VWS de dakloosheid aan te pakken. Groningen kan de 13e gemeente zijn. Het doel van het Actieprogramma is om er voor het eind van 2021 voor te zorgen dat alle dak- en thuisloze jongeren de hulp en ondersteuning krijgen die nodig is.

Benjamins zal de zwerfsteen doorgeven om blijvend het probleem van jongerendakloosheid in Groningen aan de orde te stellen.