Zorgwekkende financiële situatie beheerst raadsvergadering

De zorgwekkende financiële situatie van de gemeente beheerste de Groningse raadsvergadering van woensdag 10 juli, de laatste raadsvergadering voor het reces.

De gemeente komt tientallen miljoenen tekort. Hoe wordt dat opgelost? Het college van burgemeester en wethouders had al gezegd het “investeringspakket” in het coalitieakkoord nog eens zorgvuldig te willen bekijken. Met andere woorden: misschien dat niet alle plannen van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie voor de gemeente door kunnen gaan.

Takendiscussie

En het college had ook al gezegd een “brede takendiscussie” te willen gaan voeren. Dat betekent een discussie over wat de gemeente Groningen nog moet blijven doen en wat niet meer. Het college wilde ook van de politieke partijen in de raad weten hoe zij de slechte financiële situatie willen aanpakken.

In ieder geval niet met lastenverhoging voor inwoners en ondernemers, vinden VVD, Stadspartij en PVV. De lasten zijn onder meer met de verhoging van de onroerende zaakbelasting al flink verhoogd. “Te hoge tarieven kunnen uiteindelijk zorgen voor minder inkomsten omdat mensen ergens anders gaan wonen of ondernemen.” Alleen Stadspartij en 100% Groningen steunden hun motie ‘Geen verdere verhoging van de lasten. En dat is met 9 stemmen van de 45 raadsleden een minderheid.

Kip zonder kop

Vanuit de oppositie kwamen ideeën om te bezuinigen, zoals verkoop van gemeentelijk vastgoed (VVD), de basisbaan niet invoeren (VVD, CDA), geen dure dingen doen met stadhuis, Oosterpoort en binnenstad (SP). Alles is bespreekbaar, benadrukten partijen die in de coalitie zitten. “Maar niet als een kip zonder kop allerlei dingen wegbezuinigen”, zei Jasper Been van GroenLinks. “We moeten het hoofd koel houden.” Ook voor coalitiepartner PvdA ligt alles op tafel, hoewel de invoering van de basisbaan een ”hard punt” voor deze partij is. Maar ook fractievoorzitter Julian Bushoff zei: “Geen paniekvoetbal door plannen on hold te zetten.”

Been en Bushoff keken naar Den Haag dat met meer geld over de brug moet komen. De PvdA wil onderzoeken wat er gebeurt als je als gemeente geen sluitende begroting presenteert. Maar dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt, daar is iedere fractie wel van overtuigd. “Ook met èn minder duurzaamheidsprojecten, geen basisbaan èn een goedkoper stadhuis samen redden we het niet”, zei CDA-fractievoorzitter René Bolle. “Er zijn fundamentele veranderingen nodig.”

Alternatieven

Het college gaat aan de slag om met een begroting voor 2020 te komen met de daarbij behorende financiële voorstellen. Het CDA nam het initiatief voor een motie die het college vraagt op tijd inzicht te verschaffen in afwegingen, alternatieven en de financiële impact van de diverse maatregelen die het college bespreekt. Alle 12 fracties steunden deze motie. Financiën-wethouder Paul de Rok (D66) gaat dat doen. “We laten niet alleen zien wat we wel willen. We geven inzicht in welke opties zijn besproken en welke keuzes niet zijn gemaakt.”

De raad besprak ook de Gemeenterekeningen 2018 van de 3 voormalige gemeenten die in de nieuwe gemeente Groningen zijn opgegaan. De raad stelde deze rekeningen uiteindelijk vast. De SP stemde als enige partij tegen. Woordvoerder Bob de Greef was kritisch op het feit dat in 2018 niet al her begrote geld voor onder meer zorg en inkomensondersteuning is uitgeven. “Wij zijn niet blij dat de budgetten voor zorg, werk en inkomen niet zijn uitgegeven. Deze doelen zijn topprioriteit en zijn onvoldoende gehaald.”

Aardbevingsgebied

Aan het begin van de vergadering besprak de raad het Nationaal Programma Groningen (NPG). Dat is er voor het toekomstperspectief, het versterken van de economie, de energietransitie en de leefbaarheid in de provincie Groningen. Daar is 1,15 miljard euro voor. 10 van 12 partijen in de raad steunden een motie die onder meer pleit voor het betrekken van inwoners bij NPG-plannen voor het aardbevingsgebied. Partij voor de Dieren (3 stemmen) stemde tegen omdat volgens deze partij economische groei te veel aandacht krijgt. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) benadrukte de 1,15 miljard als “startgeld” te zien. “Er zal meer geld moeten komen om Groningen verder bovenop te helpen.”

Zie ook de officiële besluitenlijst van deze vergadering.

Nieuwsgierig hoe alle raadsleden hebben gestemd? Bekijk de stemresultaten.

Raadsvergadering terugkijken