Voorzitter raadscommissie ontvangt handtekeningen petitie

Petitie tegen hondenbelasting overhandigd aan voorzitter raadscommissie.

Rik van Niejenhuis, voorzitter van de raadscommissie Financiën en Veiligheid van de Groningse gemeenteraad, heeft woensdagavond 6 november een petitie over de hondenbelasting in ontvangst genomen.

Boodschap van de petitie: schaf de hondenbelasting af. Inwoners in Ten Boer en Garmerwolde zijn de petitie begonnen. Bijna 4.000 mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend.

Niejenhuis ontving namens de raadsleden in de commissie Financiën en Veiligheid de petitie met de handtekeningen uit handen van inwoner Michel Mooiman. Deze commissie besprak delen van de ontwerpbegroting en de gemeentelijke belastingplannen van het college van B&W. Het was een lastige opgave voor het college om de begroting sluitend te krijgen. Er ligt een begroting met 30 miljoen euro aan besparingen. Op sommige terreinen wil het college bezuinigen, op andere terreinen moet er meer geld worden binnengehaald.

Het college stelt voor de hondenbelasting uit te breiden. Vóór de herindeling op 1 januari bestond de hondenbelasting alleen in de gemeente Groningen, niet in de gemeenten Haren en Ten Boer. In de plannen moeten hondeigenaren in de hele nieuwe gemeente Groningen hondenbelasting betalen. Dus ook de eigenaren in de oude gemeenten Haren en Ten Boer die vorig jaar nog niks betaalden. De hondenbelasting moet zo’n 1 miljoen euro opleveren.

Poepzakjes

De initiatiefnemers van de petitie en de inwoners die hun handtekening hebben gezet, zijn het er niet mee eens.  Ze zijn van oordeel dat het “ongelijkheid tussen burgers” is dat de hondeigenaren 1 miljoen euro moeten opbrengen. “Het geld wordt niet eens besteed aan honden voor de aanleg van hondenlosloopgebieden of bakken voor poepzakjes”, zo staat in petitie te lezen. “Veel gemeentes hebben de belasting al afgeschaft. Het is unfair om een klein deel van de Groningse bevolking hiervoor te laten opdraaien.”

Het college zegt het geld nodig te hebben. “Inhoudelijk valt er best wat af te dingen op de hondenbelasting maar deze belasting heeft wel een opbrengst van ca. 1 miljoen”, aldus het college in zijn raadsvoorstel. “Daarmee is de hondenbelasting een belangrijke inkomstenbron. Onze financiële situatie is zorgelijk en afschaffing van de hondenbelasting zou betekenen dat er een tekort in de begroting ontstaat waarvoor op dit moment geen dekking is.”

De Groningse gemeenteraad neemt woensdag 13 november een besluit over de begroting en de belastingplannen en dus ook over het voorstel over de hondenbelasting.

Invloed

Een petitie beginnen en handtekeningen verzamelen is een middel waarmee inwoners invloed kunnen proberen uit te oefenen. Soms wordt het gebruikt om kritiek uit te oefenen op het beleid of plannen van de gemeente. Soms ook om een idee onder de aandacht te brengen. Soms, zoals nu rond de hondenbelasting, wordt de petitie met de handtekeningen aan de raad aangeboden. Inwoners kunnen een petitie gebieden via het online petitie-loket van de gemeente Groningen.