Vacature nieuwe burgemeester Groningen opengesteld

Profiel burgemeerser

Wie wordt de opvolger van Peter den Oudsten? De vacature voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen is sinds maandag 25 maart 2019 opengesteld.

Dat is officieel gebeurd met de bekendmaking ‘Openstelling burgemeestersvacature Groningen’ door de minister van Binnenlandse Zaken in de Staatscourant: “De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Groningen (circa 229.500 inwoners). Deze gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2019 vacant.”

Peter den Oudsten is sinds 1 januari waarnemend burgemeester in de nieuwe gemeente Groningen. Sollicitatiebrieven moeten vóór 16 april 2019 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Groningen. De brieven moeten gericht zijn aan de koning. Online solliciteren kan ook.

Belangstellenden kunnen in hun voorbereiding op hun sollicitatie gebruik maken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester en het Informatiepakket Sollicitatie Nieuwe Burgemeester. De commissaris van de Koning in Groningen René Paas selecteert geschikte kandidaten voor de sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie van de Groningse gemeenteraad. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van alle 12 politieke partijen in de gemeenteraad.

Als basis voor de sollicitatiegesprekken gebruikt de vertrouwenscommissie de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft woensdag 20 maart 2019 deze profielschets vastgesteld. In de profielschets staat wat voor soort burgemeester Groningen zoekt. Wat voor vaardigheden en eigenschappen moet zij/hij hebben? De inwoner van de gemeente hebben hierover kunnen meedenken.

Meer informatie over het proces voor de nieuwe burgemeester van Groningen

Solliciteren (website Provincie Groningen)