“U had niet in het stadhuis gepast”

Zo’n 135 mensen kwam dinsdagavond 6 maart naar de speciale hoorzitting van de Groningse gemeenteraad over de Aanpak Oosterhamrikzone. Zij konden daar de raadsleden vertellen wat ze van de plannen voor de Oosterhamrikzone vinden. Die plannen moeten de toenemende verkeersdrukte aan de oostkant van de stad aanpakken.

De hoorzitting vond plaats in het Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade Zuidzijde, midden in het gebied waar de plannen over gaan. Het was de eerste keer dat de gemeenteraad in de wijk een hoorzitting hield waarbij inwoners hun mening konden geven over een raadsvoorstel waar de raad later over beslist. “Het is goed dat we in de wijk zijn”, zei Diederik van der Meide, voorzitter van de raadscommissie Beheer en Verkeer die de hoorzitting organiseerde. “Want u past met z’n allen niet in het stadhuis.”

Veel belangstelling voor hoorzitting Oosterhamrikzone.

Alle tijd

Normaal kunnen bewoners in een vergadering van een raadscommissie inspreken. Per agendapunt is er dan maximaal een kwartier tijd voor insprekers. Nu was er alle tijd en was er gelegenheid voor raadsleden om de insprekers vragen te stellen, wat in een raadscommissievergadering niet gebeurt.

Busbaan

De bewoners reageren op de oplossing van het college, de variant ‘Splitsing’. Daarbij rijdt de bus rijdt door de Vinkenstraat, via het Wielewaalplein en de E. Thomassen à Thuessinklaan. De bus rijdt in twee richtingen 50km/u. Parallel aan de busbaan komt een woonstraat voor verkeer in één richting, bedoeld voor bewoners en hun bezoek.

Raadsleden bij de hoorzitting Oosterhamrikzone.

Parkeerstrook

Auto’s mogen op de woonstraat 30km/u en delen de weg met fietsers. Aan één kant van de woonstraat komt een parkeerstrook. Tussen de woonstraat en de busbaan komt een groenstrook met een scherm dat ook geluidswerend werkt. Het Wielewaalplein verandert, onder andere omdat er bushaltes komen in plaats van parkeerplaatsen.

Raadscommissievergadering

Bewoners en ook bewonersorganisaties als het wijkcomité Professorenbuurt en de Bewonersorganisatie Oosterpark spraken in. Alles wat er is gezegd, kunnen de raadsleden gebruiken in hun voorbereiding op de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer van woensdag 14 april. Want dan bespreken de raadsleden de voorstellen voor de Aanpak Oosterhamrikzone. Omdat Stadjers in deze aparte hoorzitting volop kans kregen hun mening te geven, is er bij die commissievergadering geen ruimte meer om nog in te spreken over de Aanpak Oosterhamrikzone. Raadscommissielid Tom Rustebiel vindt de hoorzitting in de wijk een succes. “Moeten we vaker doen. Zeker bij zulke impactvolle beslissingen.”

Filmbeelden

Van de hoorzitting zijn filmbeelden gemaakt. Die zijn voor iedereen te bekijken op het Raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad bij de agenda van deze hoorzitting (6 maart). Daar staat ook het verslag van de hoorzitting.