Koen Schuiling geïnstalleerd als nieuwe burgemeester

 Installatie Burgemeester Koen Schuiling

Koen Schuiling is maandag 30 september geïnstalleerd als burgemeester van Groningen. Locoburgemeester Mattias Gijsbertsen hing de opvolger van Peter den Oudsten de ambtsketting om.

“Welkom terug”, verwelkomde commissaris van de Koning René Paas de oud-wethouder van Groningen. “Ik verheug me op de hernieuwde samenwerking.” Paas en Schuiling, recent nog burgemeester in Den Helder, hebben als wethouder in hetzelfde college van B&W gezeten. Toen was de samenwerking tussen de Stad en provincie Groningen niet best, herinnerde Paas zich. “Ergernis overheerste. Maar inmiddels is samenwerking geen wens meer, maar een feit. De lat ligt hoog. Maar als wij niet op hoog niveau kunnen samenwerken is dat slecht voor Stad en Ommeland.”

Na de toespraak van Paas werd Schuiling beëdigd. Vervolgens plaatste stadshistoricus Beno Hofman het burgemeesterschap in historisch perspectief. Schuiling is de tweede VVD-burgemeester van Groningen en de 29e burgemeester sinds er in 1824 geen college van burgemeesters meer is en Groningen nog maar één burgemeester kent.

Reorganisatie

Plaatsvervangend raadsvoorzitter Berndt Benjamins heette Schuiling namens de gemeenteraad welkom. Hij maakte duidelijk dat de structuur van de ambtelijke organisatie na een grootscheepse reorganisatie niet meer is zoals hij gewend was. “Maar we vertrouwen erop dat jij je de structuur snel eigen zal maken.” Benjamins noemde onder meer openbare orde en veiligheid, armoede en het sociaal domein uitdagingen voor de nieuwe burgemeester. Na de bijdrage van Benjamins droeg stadsdichter Renée Luth een gedicht voor, gebaseerd op Google-onderzoek met interviews met Schuiling.

Moed

Locoburgemeester Mattias Gijsbertsen noemde Schuilings moed om niet bang te zijn voor moeilijke beslissingen en diens overtuiging dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om “te leveren”. “Jouw betrokkenheid en strijdvaardigheid hebben we nodig in het gasdossier.” Gijsbertsen memoreerde een interview met Schuiling waarin hij zei graag meer tussen de mensen in Den Helder te willen staan. “Dat tekent dat je hecht aan verbinding in het burgemeesterschap.”

Wezensvreemd

Nadat Schuiling van Gijsbertsen de ambtsketting om had gekregen, kwam hij met zijn visie op de overheid. Hij haakte in op zijn afscheidsspeech toen hij als wethouder van de gemeente Groningen in 2006 afscheid nam. Toen hekelde hij het overheidsoptreden in 2005 bij de orkaan Katrina in New Orleans waarbij vele kinderen om het leven kwamen en schoolbussen niet reden om kinderen te redden. “Dat heeft mij boos gemaakt. Dat was meer dan een misser. Dat was wezensvreemd aan wat een overheid had moeten doen. Liever een bus laten rijden dan wachten op een bevel en niets doen.” Zijn overheid “steunt en helpt”. “Dat is in het belang van ons allemaal. Wie het belang van één centraal stelt, slaat de plank mis.”

Beeld

Schuiling schetste een beeld van hoe de overheid zou moeten omgaan met inwoners. Hij adviseerde onder meer de film 'I, Daniel Blake' te zien – waarin een man vastloopt in bureaucratie, een voorbeeld van “als we niet meer weten wat we doen”. Als gemeente een inwoners als klant zien, vindt hij maar niks. “Een mens heeft zoveel meer facetten en kan niet beoordeeld worden op dat ene contactmoment aan de balie.”

T-shirt

Geef ruimte om goed te doen, zei Schuiling. “Want de gemeente is geen bedrijf. Vraag door als je ziet dat een kind in de winter alleen maar een T-shirt aan heeft. Gooi niks over de schutting als je er niet over gaat. We doen het met elkaar. Zorg dat de bussen kunnen rijden.” Hij noemde de afhandeling van schade bij de aardbevingen als voorbeeld hoe groot de afstand van inwoners tot de overheid kan zijn. “We moeten ons stinkende best doen om mensen weer aan boord te laten komen. Dat ze de overheid zien als iets van henzelf waar ze trots op kunnen zijn.”