Rekenkamer doet onderzoek naar beschermingsbewind gemeente

stadhuis

De Rekenkamer gaat onderzoek doen naar het gemeentelijk beschermingsbewind. Het gaat hier om mensen die moeite hebben om grip te houden op de eigen financiën en daar ondersteuning bij krijgen.

De rekenkamer wil onderzoeken of de eerder door het college van B&W in het vooruitzicht gestelde bezuinigingen worden gerealiseerd en of de mensen desondanks nog op goede ondersteuning kunnen rekenen.

Externe bewindvoerder

Om de uit de hand lopende kosten van beschermingsbewind te kunnen beheersen heeft de gemeente er enkele jaren geleden voor gekozen om de uitvoering van beschermingsbewind zelf ter hand te nemen. Dat betekent dat mensen een beroep kunnen doen op de gemeente voor beschermingsbewind en dat de gemeente niet de kosten voor een externe bewindvoerder hoeft te vergoeden in geval van een laag inkomen. Met het onderzoek beoogt de Rekenkamer in kaart te brengen in welke mate de geplande bezuiniging wordt gerealiseerd.

Schulhulpverlening

De gemeente denkt deze bezuiniging onder meer te kunnen waarmaken door in een aantal gevallen andere goed passende vormen van ondersteuning in te zetten zoals schuldhulpverlening en budgetbeheer. De rekenkamer wil onderzoeken hoe dit in de praktijk uitpakt. Het onderzoek zal in eigen beheer worden uitgevoerd; er zal geen extern bureau voor worden ingehuurd. De rekenkamer hoopt de resultaten van het onderzoek in oktober aan de raad te kunnen presenteren.

De gemeentelijke Rekenkamer is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende rol. In dat verband voert de Rekenkamer onderzoeken uit naar gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan en adviseert de raad hierover. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar onder andere burgerbetrokkenheid, het gemeentelijk kapbeleid en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Informatie over de Groningse Rekenkamer