Raadsleden op werkbezoek bij melkveehouderij en WIJ Groningen

werkbezoek gemeentertaad groningen bij melkveehouder ten boer

De gemeenteraad gaat regelmatig op werkbezoek. Politieke partijen doen dat zelf ook. Maar raadsleden van verschillende fracties trekken ook vaak samen de wijken en dorpen in om te zien wat er speelt in de gemeente Groningen.

Zo waren er woensdagmiddag 5 februari twee werkbezoeken. Eén bij een boer in Ten Boer op uitnodiging van de afdeling Het Hogeland van LTO-Noord, de vereniging van agrarische ondernemers. En één bij WIJ Groningen, de organisatie voor advies en ondersteuning aan inwoners in de gemeente Groningen.

In de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer was het gebruikelijk dat raadsleden regelmatig op werkbezoek gingen bij een agrarisch bedrijf. Het doel was kennismaking en bespreking van dilemma’s ‘in het veld’. LTO-noord nodigde om diezelfde reden ook de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen uit.

Zonnepanelen

De raadsleden bezochten een melkveebedrijf in Ten Boer om te horen waar boeren tegenlopen. Onderwerpen van gesprek waren onder meer plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond, dichtslibbende wegen naar het buitengebied, de kwaliteit van het grasland en de aardbevingsproblematiek.

Andere raadsleden gingen woensdagmiddag op werkbezoek bij WIJ Groningen. Dat is de organisatie die de zorg- en welzijnstaken is gaan uitvoeren die het Rijk vijf jaar geleden naar de gemeente heeft overgeheveld. WIJ Groningen zit met 13 WIJ-teams in de wijken en dorpen van Groningen om inwoners te adviseren en ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn.

Kindermishandeling

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer de bezuinigingen en de kwaliteitsslag bij de WIJ-teams, het jongeren- en opbouwwerk, de samenwerking met huisartsen en vrijwilligersorganisaties, preventie en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kalender

De gemeenteraad gaat vrijwel wekelijks op werkbezoek in wijken en dorpen in de gemeente. Op de kalender van de gemeenteraad op deze website kunt u zien waar en wanneer de werkbezoeken van de raad zijn. Wilt u zelf de raad voor een werkbezoek uitnodigen? Neem dan contact op met de Griffie: griffie@groningen.nl en 050 367 7702.